Blended learning design: activerend en motivatie-bevorderend leren met ICT

Vanochtend heb ik het ochtendgedeelte verzorgd van module 3 van SBO-cursus Blended Learning Design. Ik ben daarin vooral ingegaan op vormen van actief leren met behulp van ICT, en op activiteiten die je kunt uitvoeren om de motivatie van lerenden bij blended learning te bevorderen.

In het kader van deze opleiding maken de deelnemers een (her)ontwerp van een leertraject. Na een inleiding heb ik de deelnemers met behulp van mijn beschrijvingskader laten reflecteren op hun herontwerp.

Vervolgens zijn we nagegaan in hoeverre zij in hun herontwerp rekening houden met een aantal belangrijke aandachtspunten bij het ontwikkelen van blended learning:

  • Focus je op het gebruik van een aantal applicaties. Je kunt deelnemers ook overladen met ICT-toepassingen en functionaliteiten. Vijf toepassingen zijn eigenlijk al voldoende, vooral bij beginnende deelnemers.
  • Gebruik de leertechnologie die past bij je didactiek. Je gebruikt toch ook een hamer om een spijker in de muur te slaan, en geen beitel.
  • Voorkom vrijblijvendheid. Zorg ervoor dat leeractiviteiten en het gebruik van leertechnologieën betekenis hebben, daadwerkelijk ingebed zijn binnen een cursus.
  • Voeg ICT-gefaciliteerde leeractiviteiten niet toe aan bestaande leerprogramma’s, maar durf ook bestaande leeractiviteiten te vervangen door online leeractiviteiten. Anders wordt de studielast vergroot.
  • Zorg bij online leren voor klip en klare instructies en toelichtingen. Anders ontstaat ruis die jou als docent extra werk kost.
  • Vermijd mythes die op het gebied van blended learning vaak hardnekkig voorkomen (zoals dat we 10% onthouden van wat we lezen en 90% van wat we doen).

Daarna ben ik ingegaan op het belang van actief leren, en de rol van verschillende vormen van interactie daarbij (interactie met content, met de docent en met lerenden onderling). Diverse voorbeelden zijn de revue gepasseerd (zoals het gebruik van mindmapping om de voorkennis te activeren), waarvan we vervolgens hebben gekeken in hoeverre deze toepassingen relevant zijn voor het eigen herontwerp.

Het laatste hoofdonderdeel van deze sessie had te maken met het bevorderen van motivatie bij blended learning. Ik had de aanwezigen gevraagd vooraf dit artikel te lezen, en via Padlet aan te geven welke acties van docent/opleider zij kennen om motivatie en zelfsturing van lerenden te bevorderen. Via Mentimeter heb ik de kennis uit het artikel geactiveerd. Daarna heb ik een aantal hoofdlijnen rond motivatie samengevat, en deze vergeleken met de inbreng van de deelnemers.

Hieronder vind je mijn slides.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , , , ,
Top

%d bloggers liken dit: