Blended learning ontwikkelen tijdens een studiedag

Vandaag vond studiedag twee plaats over het ontwikkelen van blended learning. De doelgroep van deze tweedaagse -met tussendoor een werkopdracht- werd gevormd door een groep enthousiaste medewerkers van het Fontys Educatief Centrum. Een mooi voorbeeld van werkend leren, vind ik.


Tijdens dag één hebben we vooral een stappenplan voor de ontwikkeling van blended learning gevolgd. Vervolgens is een aantal medewerkers aan de slag gegaan met het ontwerpen van een professionaliseringstraject rond ‘Flipping the Classroom’. Vandaag zijn we, na een korte terugblik om het geheugen op te frissen, vooral ingegaan op mijn ervaringen met het ontwikkelen van de MOOC over blended learning en hebben we het professionaliseringstraject verder uitgewerkt.

Het is altijd mijn bedoeling van dergelijke dagen dat docenten/onderwijsontwikkelaars al minimaal een start hebben gemaakt met het opnieuw ontwerpen of versterken van hun onderwijs met ICT. In feite is dus sprake van werkend leren. De mate waarin dit mogelijk is, is ook afhankelijk van de voorkennis van de aanwezigen. In hoeverre is men bijvoorbeeld bekend met toepassingen, en de didactische eigenschappen van die toepassingen? Deze groep was bijvoorbeeld goed thuis op dit laatste terrein.

Tijdens deze studiedagen heb ik overigens diverse keren Mentimeter gebruikt, TodaysMeet (om snel links te delen), Mindmeister (in kaart brengen huidige situatie), Google Doc (inventarisatie technologieën, samen ontwerpen), Padlet (brainstorm business drivers) en Google Form (evaluatie).

Nota bene: het stappenplan voor de ontwikkeling van blended learning en het beschrijvingskader heb ik naar aanleiding van deze studiedagen ontwikkeld. Voor mij is dit ook werkend leren.

Hieronder vind je mijn slides van deze tweedaagse, zonder de uitkomsten van deze sessie.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: