Boeken over leren en (t)e-learning

Je vindt hier een aantal relevante boeken.
Zie ook 
Boeken en artikelen over e-learning zoeken.

 

Rubens, W. (2013). E-learning. Trends en ontwikkelingen. Middelbeers: Uitgeverij Innodoks.
In dit boek beschrijf ik de belangrijkste trends en ontwikkelingen, op basis van de blogposts die ik in de loop der jaren heb geschreven. Meer informatie?

Anderson T. en Elloumi, F. (ed.) (2004). Theory and Practice of Online Learning.Athabasca: Athabasca University.
Een zeer uitgebreid boek over e-learning. Het boek kent de volgende onderdelen:
– Role and Function of Theory in Online Education Development and Delivery
– Infrastructure and Support for Content Development
– Design and Development of Online Courses
– Delivery, Quality Control, and Student Support
of Online Courses
Het boek kan gratis 
gedownload worden.

Baars, G.J.A., Wieland-Verkuijl, A., Folkert Deinum, J. Van de Ven, M.J.J.M., D’haese, Y.L.G. en Van der Linde, E.M. (2008) Digitale didactiek: praktische stappenplannen voor het gebruik van ICT in het hoger onderwijs. Den Haag: Lemma.
Dit boek gaat in op didactische en organisatorische vragen ten aanzien van de inzet van ICT in het onderwijs. De auteurs besteden uitvoerig aandacht aan ICT binnen diverse fasen van onderwijsontwikkeling en -uitvoering.
Lees een uitgebreide recensie.

Bolhuis, S. en Simons, R-J (1999)Leren en werken. Deventer: Kluwer.
Hoe en waardoor worden leerprocessen in organisaties beïnvloed?

Bonk, C. en Zhang, K. (2008).Empowering Online Learning: 100+ Activities for Reading, Reflecting, Displaying, and Doing. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 
Lees mijn recensie.

Bonk, C.J. (2002). Online training in an online world. Bloomington, IN: CourseShare.com.
Een onderzoeksverslag (PDF-formaat, 650 kb) op basis van een web-based survey. Gaat in op de ervaringen van trainers, ontwikkelaars, training managers en Chief Learning Officers, met e-learning. Er is o.a gevraagd naar tools, didactische benaderingen en naar het beoordelen.

Collison, G., Elbaum, B., Haavind, S. en Tinker, R. (2000)Facilitating online learning. Effective Strategies for Moderators.  Madison: Atwood Publishing.

Christensen, C., Horn. M en Johnson, C. (2008). Disruptive Class. New York: McGraw Hill.
De auteurs stellen dat onderwijsvernieuwingen tot dusver vooral ‘duurzaam’ van aard zijn geweest. Slechts weinig onderwijsinnovaties richten zich op noodzakelijke systeemvereanderingen, die noodzakelijk zijn voor daadwerkelijk beter onderwijs en betere leerresultaten voor alle lerenden.Zo hebben de miljoenen investeringen in ICT volgens Christensen cs niet echt geleid tot ander onderwijs (lerende-gecentreerd). Zij spreken van “cramming computers in schools” (p. 81). Daarom pleiten zij voor ontwrichtende (disruptive) innovaties die buiten bestaande systemen om moeten worden gerealiseerd, en niet er binnen.
Lees ook mijn recensie.

Van Dam, N. (2004). The e-learning fieldbook. Implementation lessons and case studies from companies that are making e-learning work. New York: Mc Graw Hill.
Van Dam laat je kennis maken met de manier waarop bedrijven en onderwijsorganisaties e-learning hebben ingevoerd. Het eerste deel bevat een reflectie op de eerste ‘e-learning golf’ (wat werkt, wat werkt niet). Deel twee bestaat uit beschrijvingen van  25 praktijkcasussen (inlusief ‘lessons learned’).

Davenport, T.H. en Prusak, L. (1998). Kennismanagement in de praktijk.Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Contact.
Een zeer leesbare inleiding over kennismanagement.

Dempsey, J.V. (supervision) (2004). Instructional design. Electronic Workbook. Studenten van de Universiteit van South Alabama hebben onder begeleiding van Jack Dempsey in Authorware een elektronisch handboek geschreven over onderwijskundig ontwerpen. Het is een basishandleiding, bestaande uit vijftien hoofdstukken. Wel nogal instructivistisch van opzet.

Droste, J., Rikhof-van Eijck, M. (2002). E-learning en onderwijsvernieuwing. Den Bosch: Cinop
Een zeer leesbare publicatie waarin de auteurs pogen een relatie te leggen tussen sociaal-constructivistische opvattingen over leren en e-learning.

Frenken, H. Nedermeijer, J., Pilot, A. en Dam, I. ten. (2002). ICT in het hoger onderwijs. Stand van zaken. Utrecht: IVLOS en Leiden: ICLON. 
Dit boek geeft een aardig overzicht van verschillende aspecten van ICT gebruik in het hoger onderwijs, van administratieve processen tot het toetsen van studenten.

Garrison, D.R. en Anderson, T. (2003): E-learning in the 21th Century. A framework for research and practice. London/New York: RoutledgeFalmer.
De Canadese onderzoekers Garrison en Anderson willen met deze publicatie lezers grip helpen krijgen op de ontwikkeling van e-learning in het hoger onderwijs. Centraal in hun boek staat het “community of inquiry” model. In deze “gemeenschap” zijn studenten in staat verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren. Leren vindt dan plaats via “negotiating meaning, diagnosing misconceptions, and challenging accepted beliefs”(p. 27).
Lees een uitgebreidere bespreking!

Krogt, F. van der (1995)Leren in netwerken. Utrecht: Uitg. Lemma.
Over leersystemen in arbeidsorganisaties. Niet eenvoudig om te lezen, maar de analyse is zeker de moeite waard.

Hartley, D.E. (2001)Selling E-Learning. Alexandria: ASTD.
Gaat onder meer in op de vraag hoe je het management van een o
rganisatie kunt overtuigen om te gaan investeren in e-Learning. Bevat handige werkbladen.

Horton, W. (2001)Leading E-Learning. Alexandria: ASTD.
Een mooie, praktische, inleiding over e-Learning. 

Horton, W. (2001)Evaluating E-Learning. Alexandria: ASTD.
Een praktisch boek over het meten van het succes van e-Learning. Met uiteraard aandacht voor Return-on-Investment (ROI).

Schenning, J. Simons, R-J en Besieux, T. (2016). Mensenorganisaties: 24 evoluties onder de loep. Weet wat er speelt bij strategisch HRD. Zaltbommel: THEMA

Mantyla, K. (2001)Blended e-Learning. The power is in the mix. Alexandria: ASTD.
De combinatie van traditionele trainingen en leren met behulp van (Internet)technologie leidt tot nieuwe en opwindende manieren om leren vorm te geven, betoogt deze auteur.

Masie, E. (red.) (2004). 701 e-learning tips. Saratoga Springs: Masie Center.
Het Masie Center heeft meer dan zevenhonderd tips verzameld over de invoering van e-learning binnen organisaties. Deze tips hebben ze geredigeerd en gerubriceerd. Het resultaat is een gratis boek van 140 pagina’s (PDF-bestand). Je vindt hier in tips voor beginners en gevorderden. Bijvoorbeeld over het introduceren van e-learning of over het selecteren van tools.

O’Neill, G. Moore, C. en McMullin, B. (2005). Emerging issues in the practice of University Learning and Teaching. Dublin: All Ireland Society for Higher Education (Creative Common Licensie).
“The collection explores a range of the current theory to practice learning and teaching issues in Higher Education in the Republic of Ireland. It is written for the new to competent Lecturer in Higher Education who is dealing with teaching and learning issues on a daily basis. (…) The book is (…) presented in three parts to deal with different aspects of learning and teaching in higher education:
• Part 1: Working in the Changing World of Learning and Teaching in Higher Education
• Part 2: Moving the Focus from Teaching to Learning
• Part 3: Developing and Growing as a University Teacher.

Palloff, R. en Pratt, K. (1999)Building Learning Communities in Cyberspace. San Francisco: Jossey-Bass.
Praktisch boek over online leren, vooral vanuit docent-perspectief.

Philips, J.J. en Pope, C. (2001)Implementing e-Learning Solutions.  Alexandria: ASTD.
Twaalf case studies over de invoering van verschillende e-learning oplossingen en toepassingen.

Probst, G. en Büchel, B. (1997)Organizational Learning. London: Prentice Hall.
Boeiend boek over wat leren in organisaties bevordert en belemmert. 

Robinson, K. (2009). Het Element. Uitgeverij Spectrum.
Volgens sir Ken Robinson zijn onderwijsinstellingen voornamelijk bezig zijn met het overdragen van gestandaardiseerde kennis, in plaats van met het zoeken naar wat leerlingen echt beweegt -hun passie- en waar ze goed in zijn (het talent).

Rosenberg, M. (2001)e-Learning: strategies for delivering knowledge in the digital age.New York: McGraw-Hill
Eén van de 
eerste veel omvattende boeken over e-Learning. Gaat onder meer in op de relatie tussen kennismanagement en e-Learning. As je je meer verdiept in dit boek, valt wel het globale karakter op.

Rossett, A. & Sheldon, K. (2001). Beyond the podium. Delivering Training and Performance to a Digital World. San Francisco: Jossey-Bass/Pfeiffer.
Dit boek bestaat uit twee delen. In het eerste gedeelte gaan de auteurs in op algemene aspecten van training. Zij gebruiken overigens een zeer brede definitie van “training”. In deel twee komt de rol van de technologie aan de orde, en gaan de auteurs in op informeel leren en kennismanagement (en de rol die ICT daarbij kan spelen).

Rossett, A. (2002). The ASTD e-learning handbook. Best practices, strategies, and case studies for an emerging fieldNew York: McGraw-Hill.
De ondertitel dekt de lading goed. Dit omvangrijke boek bevat een groot aantal interessante artikelen, die ook prima afzonderlijk te lezen zijn.

Rubens, W., Tjepkema, S., Poell, R., Wagenaar, S., Dekker, H. (red.) (2003). E-learning: meerwaarde of meer van hetzelfde? HRD Thema, jaargang 4, nr. 3. Deventer: Kluwer.
Een bundel met artikelen, onder meer over digitale didactiek (Robert-Jan Simons), het ontwikkelen van een e-learning strategie (Harm Weistra), computer supported collaborative learning (Paul Kirschner e.a.) en blended learning (Kas Burger).  Ik ben natuurlijk niet objectief, maar dit themanummer is absoluut de moeite waard.

Salmon, G. (2000). E-Moderating: The Key to Teaching and Learning Online. London: Kogan Page
Dit boek biedt een goed inzicht in en overzicht van e-learning vanuit het perspectief van de docent: het modereren van online cursussen. De auteur gaat in op competenties die een e-moderator nodig heeft. Ook geeft zij veel nuttige aanwijzingen en tips.

Wolf, H. de (1998)Toekomstgericht onderwijs en het gebruik van informatie- en communicatietechnologieAlphen aan de Rijn: SamsomUitgeverij/Prommitt.
De auteur geeft terecht aan dat ICT een middel is, maar daarom nog niet neutraal. De inzet van ICT binnen het onderwijs heeft onder meer grote gevolgen voor taken en verantwoordelijkheden, de organisatie en de inrichting van leerprocessen. Op onderdelen is het boek wat verouderd. Maar de rode draad is dat absoluut niet.

Wolthuis, N. red. (2000). Harvard Business Review over Kennismanagement. Zaltbommel: Thema.
Een bundel met artikelen, die de laatste jaren in dit gerenommeerd Amerikaans tijdschrift over kennismanagement zijn verschenen. Soms gedateerd.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Profielfoto van Wilfred Rubens

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant on technology enhanced learning. He provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 13 years he blogs about ICT and learning. June 2013 he published a book about elearning trends and developments (in Dutch). Recently he was co-author of a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Geplaatst in Uncategorized Getagd met , ,