Coalitievorming binnen netwerken staat of valt vooral met de juiste verbindingen (#in)

What's in it for me? Recommendation of Peers in Networked Innovation van mijn collega's Rory Sie, Marlies Bitter en Peter Sloep gaat over de mogelijke waarde van connecties in netwerken.

De auteurs vatten de waarde van netwerken voor (open) innovatie op basis van literatuuronderzoek mooi samen, maar signaleren ook risico's. Mensen beschikken maar over beperkte cognitieve vermogens om de waarde van peers in te schatten. Zij gebruiken een theorie over samenwerkend gamen om hier meer grip op te krijgen.

Bij games gaat het ook om het verwachte nut, om een afweging tussen de verwachte winst versus het risico van een mogelijk verlies. Spelers rationaliseren wat andere spelers van plan zijn te doen om hun beloning zo groot mogelijk te laten zijn. Daarbij vormen mensen coalities. Dit zijn tijdelijke allianties waarbij spelers een gemeenschappelijke intentie delen. Deze intentie is echter gebaseerd op individuele belangen of doelen. De beloning kan daarbij worden verdeeld over de leden van de coalitie (transferrable utility). In een coöperatieve game is het kansrijker om een coalitie te vormen en de beloning te delen, dan om voor eigen succes gaan. Dit komt dan tot uitdrukking in de zogenaamde Shapley value.

Aan de hand van een zogenaamde agent-based social simulation benadering is onderzocht wanneer binnen een netwerk coalities worden gevormd. Volgens het onderliggende model kunnen twee factoren daarbij een rol spelen: macht en gelijkheid (similarity) tussen leden van het netwerk. Daarbij kijken zij ook naar de positie van een persoon in een netwerk (betweenness centrality), de eigenschappen van een persoon en de kenmerken van een netwerk.

Sie cs beschrijven vervolgens de opzet en uitvoering van een simulatie. Op basis daarvan concluderen zij dat macht als zodanig niet leidt tot een zegevierende coalitie, maar dat het er juist om gaat dat je verbonden bent met de juiste leden van een netwerk (high-strength agents). Deze high-strength agents hebben juist belang bij low-strength agents die hun aan meerderheden kunnen helpen.

De onderzoekers stellen dat netwerkvorming in werkelijkheid complexer verloopt dan binnen hun eenvoudige simulatie het geval was. Ook benadrukken zij terecht dat netwerkvorming niet uitsluitend een kwestie is van rationeel gedrag. Daarnaast zijn er ook bij de Shapley value en bijvoorbeeld bij de operationalisatie van de persoonseigenschappen kanttekeningen te plaatsen.

Een interessant en relevant onderzoeksterrein, dat -zoals de onderzoekers impliciet aangeven- sterk in ontwikkeling is. Het mooie van dit onderzoek is dat Sie, Bitter en Sloep gebruik hebben gemaakt van theorieën uit een ander vakgebied, dan het hunne. Dat dit ook kan leiden tot creatieve inzichten, hebben zij m.i. met dit paper aangetoond.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant on technology enhanced learning. He provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 13 years he blogs about ICT and learning. June 2013 he published a book about elearning trends and developments (in Dutch). Recently he was co-author of a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: