De belangrijkste issues op het gebied van ICT

Wat zijn binnen het onderwijs de belangrijkste zorgwekkende thema’s op het gebied van ICT? Elk jaar buigt een panel van de Educause zich hierover. De afgelopen week werd de top 10 van 2012 bekend gemaakt. Daarbij valt op dat de nummer 1 eigenlijk een ‘HRM’-issue is. Verder valt mij de focus op beheer op.

Op de eerste plaats staat namelijk het updaten van de bekwaamheden van ICT-professionals, en het aanpassen van hun rollen. Er verandert immers heel wat op het gebied van technologieên an sich, ICT management en modellen voor dienstverlening. ICT-professionals moeten bijvoorbeeld meer onderhandelen of de beveiliging reviewen.

Een tweede ontwikkeling is het kunnen ondersteunen van trends zoals ‘IT Consumerization‘ en ‘Bring Your Own Device’. Dit vraagt bijvoorbeeld een veel grotere flexibiliteit van de ICT-afdeling. Deze ontwikkeling heeft ook onder meer gevolgen voor beveiliging, eigendomskwesties en bandbreedte.

Op de derde plaats moeten ICT-er bijdragen aan de ontwikkeling van een organisatiebrede cloud strategie. Cloud computing leidt tot een grotere diversiteit aan technologieën, benaderingen en bedrijven waar leden van de organisatie relaties mee aangaan.

Op de vierde plaats moeten ICT-ers nadenken hoe ICT kan bijdragen verbetering van de operationele efficiency van de organisatie.

Het vijfde issue betreft de vraag hoe ICT meer geïntegreerd kan worden in algemene strategische besluitvorming. In feite wil je dat ICT ‘onzichtbaar’ wordt.

Issue zes is het gebruiken van analysetools om ‘critical institutional outcomes‘ te ondersteunen (bijvoorbeeld ‘real-time‘ feedback over prestaties van lerenden), terwijl issue zeven de strategische financiering van ICT betreft.

De overige drie issues zijn:

  • Hoe kan ICT bijdragen aan transformatie van de ‘business‘ van de organisatie (het onderwijs, dus)?
  • Hoe kan ICT bijdragen aan de taakstelling van de organisatie op het gebied van onderzoek?
  • Hoe kan de aansturing, het bestuur, van ICT binnen de organisatie beter worden ingebed.

Het artikel van de Educause bevat diverse vragen die met deze thema’s samenhangen. Deze vragen helpen bij het vormgeven van ICT-beleid. Wat mij wel opvalt, is dat de bijdrage van ICT aan innovatie pas op plek 8 komt. Issue 2 t/m 7 worden vooral ‘beheersmatig’ ingestoken. Dat lijkt helaas nog steeds de primaire focus van ICT te zijn (de Educause spreekt hardnekkig over ‘IT’).

Onderstaande video vat de eerste drie issues samen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , , ,
1 Reactie op “De belangrijkste issues op het gebied van ICT
  1. Hans Pollen schreef:

    Uiting van paradigmatisch denken is ‘beheersen’ i.p.v. ‘beheren’.
    Net als ‘netwerken’ een werkwoord kan zijn i.p.v. een zelfstandig naamwoord…

4 Pings/Trackbacks voor "De belangrijkste issues op het gebied van ICT"
Top

%d bloggers liken dit: