Gestandaardiseerde testen passen niet bij bekwaamheden van de 21ste eeuw

Voor de bekwaamheden van de 21ste eeuw zijn andere manieren van beoordelen nodig, dan het afnemen van gestandaardiseerde testen. Dat stelt Maggie Hos McGrane. Er moet immers een relatie zijn tussen te behalen leerdoelen en de wijze waarop je deze doelen toetst. Vind je belangrijk dat lerenden kritisch leren denken, problemen kunnen oplossen of digitaal geletterd zijn? Pas dan de wijze van beoordelen aan.

Gestandaardiseerde testen worden vaak gebruikt als instrument te selecteren voor bepaalde opleidingen of scholen. Ze zijn geschikt als je wilt dat elke lerende dezelfde leerstof, op dezelfde manier moet leren beheersen (met name het niveau van ‘kennen’). Deze testen zijn echter minder geschikt om te beoordelen of lerenden kunnen samenwerken, creatief zijn of kunnen onderzoeken. Hos McGrane schrijft o.a. terecht:

If our assessments don’t take account of the skills that we say we value for the 21st century, aren’t we just giving students and their parents the message that these skills are not really very important?

Veel van de bekwaamheden die vandaag de dag belangrijk zijn, ontwikkelen lerenden voor een deel ook buiten de school. Waar het om gaat is dat je manieren van beoordelen hanteert, die daar ook rekening mee houden.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: