Hacking Your Education #owd12

Dale Stephens is een 20-jaar oude ondernemer, en oprichter van UnCollege. In de afsluitende keynote leverde hij forse kritiek op het bestaande onderwijs, en pleitte hij voor ontschoolsing.

Volgens Stephens is een onderwijsgraad geen garantie meer voor een succesvolle carrière. Er onstaat een Generation Limbo: wel een afgeronde opleiding, geen goede baan. Zij hebben dan vaak een hoge studieschuld. Colleges kennen ook 50% uitval.

Dale Stephens' ouders lieten hem al op jonge leeftijd eigen keuzes maken over zijn eigen ontwikkeling. Hij kiest dus voor 'unschooling'. Gebruikelijke onderwijsvernieuwingen richten zich vaak op marginale ontwikkelingen. Bij unschooling gaat het om jouw ontwikkeling, leer je bijvoorbeeld door een bibliotheek op te richten. Daarbij ontwikkelde hij zijn eigen standards of excellence. Hij heeft toen gekeken of een traditionele, kleine, universiteit geschikt voor hem was. Hij merkte o.a. dat veel van zijn mede-studenten niet wisten wat zij wilden doen. Het volgen van een opleiding was daar geen goed middel voor. Stephens heeft de universiteit ook voortijdig verlaten.

Hij heeft nu UnCollege in januari 2011 opgericht. Dit initiatief dat gericht is op ontschools leren. Zij organiseren allerlei activiteiten die gericht zijn op alternatieve manieren van leren, zoals buitenlandse reizen. School mag het leren niet in de weg staan, parafraseerde hij Mark Twain.

Je moet je volgens hem fundamenteel afvragen wat het doel van school en van docenten is. Voor veel mannelijke studenten zijn dat in contact komen met bier en meiden. Daar kom je ook buiten school mee in aanraking. Net zo goed als dat je buiten school kunt leren. Volgens hem kun je zelfs leren opereren, door dat vak als operatiezuster van de chirurg af te kijken.

Het onderwijsssysteem heeft zichzelf volgens Stephens als onbetrouwbaar bewezen:

  • Onderzoek laat zien dat 36% van de studenten helemaal niet slimmer worden via school.
  • Studenten bouwen een grote schuld op, die zijn in de VS onmiddellijk na afloop van de studie moeten afbetalen. Het wordt steeds lastiger om dit af te betalen.
  • Volgens Stephens is content de belangrijkste bijdrage van het onderwijs. Je leert echter niet van content alleen. Bovendien is veel content vrij beschikbaar. Zoals Open Study. Via Quora kun je ook antwoorden op vragen krijgen.
  • Door wereldwijd kennis te delen, en je talenten in te zetten, kun je ook maatschappelijk succesvol zijn. Je digitale reputatie is erg belangrijk. Die ontwikkel je niet op een universiteit. De signaleringsfunctie van universiteiten wordt daarmee ook ontwricht.
  • Schoolorganisaties hebben vaak een gemeenschapsfunctie, maar dankzij internettechnologie ontwikkelen en beheren we netwerken. Deze functie verdwijnt dus ook.
  • Onderwijs wordt gedecentraliseerd. Scholen moeten meer ontschoolst worden. Ze hebben voor groepen lerenden waarde. Er zijn veel jongeren voor wie school wel een geschikte en zelfs noodzakelijke manier van leren is. Maar het zou volgens hem een keuze moeten zijn om naar school te gaan. Daarnaast zou de wijze van onderwijs verzorgen moeten veranderen: meer keuzes voor studenten, leren binnen contexten.
  • Internettechnologie en mobiele technologie vormen de driver van deze ontwikkelingen.

Dale Stephens gaf aan het einde ook aan: “Misschien ben ik wel idealistisch, jong en naïef”.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: