Invloed arbeidsmarkttrends op leren

Trends op de arbeidsmarkt zijn van invloed op leren, opleiden en onderwijs. Verder valt op dat technologie een steeds belangrijkere rol speelt bij werving, selectie en het vastleggen van leerervaringen.

arbeid

Foto: Torbakhopper

Geert-Jan Waasdorp zet tien belangrijke arbeidsmarkttrends op een rij. In deze blogpost wil ik met name kijken naar de gevolgen voor leren, opleiden en onderwijs.

Waasdorp stelt onder meer dat flexibel werk, in tegenstelling tot een vaste baan, de norm op de arbeidsmarkt zal worden. Bovendien kunnen werkgevers per 1 juli 2015 eenvoudiger -goedkoper- van werknemers af. Tegelijkertijd zullen werkgevers steeds vaker zoeken naar het beste talent, dat beschikbaar wordt. Robotisering en automatisering leiden tot banenverlies. De auteur gaat daarbij niet in op de vraag of deze laatste ontwikkeling het tekort aan arbeidskrachten door vergrijzing en ontgroening kan compenseren.

Deze trends maken het noodzakelijk dat je als werknemer permanent werkt aan je eigen ontwikkeling. Volgens Waasdorp is daar lang niet altijd sprake van. Hij neemt een tweedeling op de arbeidsmarkt waar. Enerzijds is er een groep die hoog gekwalificeerd is, en erg populair. Anderzijds is er een grote groep werknemers die de laatste jaren nauwelijks in de eigen ontwikkeling heeft geïnvesteerd. Zij beschikken in onvoldoende mate over de bekwaamheden die de huidige arbeidsmarkt vraagt. Waalsdorp stelt daarbij niet de vraag of er voor een bepaalde groep werknemers geen grenzen zijn aan de kwalificeerbaarheid. Soms is een grens bereikt, en wat moet je dan?

Het is in elk geval dus ook in het persoonlijk belang van werknemers dat zij investeren in hun eigen ontwikkeling, en dat zij zich hierbij niet afhankelijk opstellen van hun werkgever. Zij zullen dus eigen verantwoordelijkheid moeten nemen voor de eigen ontwikkeling (do it yourself-learning). Gaan werkgevers dan helemaal niet meer investeren in de ontwikkeling van personeel? Jawel, maar vooral voor schaarse en gewilde medewerkers. Waasdorp signaleert namelijk ook dat de ‘auto van de zaak’ steeds minder belangrijk wordt om werknemers aan zich te binden. Vrije tijd komt daarvoor in de plaats, en volgens mij dus ook de mogelijkheid om je op kosten van de baas te ontwikkelen.

Dat ontwikkelen kan uiteraard op verschillende manieren. Via cursussen en trainingen, door in netwerken te leren, via tal van leertrajecten, coaching, werkplek leren en uiteraard ook dankzij diverse vormen van technology enhanced learning (zoals massive open online courses of door gebruik te maken van sociale media voor leren). Daarbij is het van belang dat je zichtbaar maakt wat je expertise is. Dat kan bijvoorbeeld via certificaten en badges, maar ook via een actueel profiel.

Waasdorp stelt dat LinkedIn daarbij vooralsnog het belangrijkste platform is, maar dat de toepassing Indeed -een soort zoekmachine met vacatures en CV’s- wel eens de opvolger van LinkedIn zou kunnen worden. Bovendien wordt gebruik gemaakt van recruiter-robots die op basis van taaltechnologie profielen, CV’s en vacatures gaan matchen.

Wat volgens mij daarbij ook van belang is, is dat deze technologieën bijvoorbeeld ook rekening houden met badges en met leerervaringen die bijvoorbeeld via Tin Can (of xAPI) worden verzameld. Deze leertechnologieën kunnen binnen de ontwikkeling van de arbeidsmarkt die Waasdorp schetst, een belangrijke rol spelen bij het zichtbaar maken van de ontwikkeling van werknemers. Uiteraard is het dan ook belangrijk dat werkgevers deze uitingen van leerervaringen erkennen en waarderen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , , , , , ,
Top

%d bloggers liken dit: