Kenmerken van de Finse onderwijssuccesformule

Er is veel aandacht aan het succes van het Finse onderwijsmodel. Onderstaande video gaat in op de individuele benadering van Finse leerlingen. Enkele kenmerken zijn:

  • Vroeg diagnostiseren van ‘speciale’ leerbehoeften.
  • Vroeg interveniëren, extra hulp bieden binnen het reguliere onderwijs.
  • Individuele aandacht voor leerlingen.
  • Een speciaal welzijnsteam waar leerlingen met speciale leerbehoeften worden besproken. Dit team heeft niet alleen oog voor het functioneren van de leerling op school, maar ook voor diens context (holistische benadering van leerlingen).

Bekijk deze video. Beelden zeggen meer dan woorden.

Via Edutopia

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: