Leren in het brein (#nelc10)

Er is steeds meer aandacht voor de werking van de hersenen, in relatie tot leren en e-learning. Dat was de reden om tijdens de eerste dag van het nationale e-learningcongres hoogleraar Jaap Murre aan het woord te laten over theorie en praktijk van leren in het brein. Het werd een echt hoorcollege, waarin Murre vertelde over het brein, en de werking van het geheugen (waarbij verbindingen tussen zenuwcellen erg belangrijk zijn). Hij gaf daarbij veel voorbeelden, en deed diverse testjes met de zaal.

Murre illustreerde dat onze hersenen nooit last zullen hebben van een capaciteitsprobleem, en dat je kunt registeren dat onze hersenen reageren op bepaalde waarnemingen (bijvoorbeeld op foto's van filmsterren). Verder onderscheidde hij diverse soorten geheugen.

Enkele belangrijke wetenswaardigheden uit Murre's bijdrage:

 • Aandacht is selectief. Wat we waarnemen herinneren we ons vaak impliciet.
 • Mensen hebben vaak ten onrechte het gevoel alles buiten hun focus wel globaal waar te nemen (maar je mist toch belangrijke elementen).
 • Hersenen genereren een waargenomen beeld dat vaak niet klopt.
 • Tijdens rustpauzes worden herinneringen opgeslagen. Dan kun je associëren. Na leerervaringen moet je daarom eigenlijk (kort) slapen (en bijvoorbeeld niet op stap gaan). Drank en leren gaan ook niet goed samen.
 • Alles wat wij doen activeert expliciet het geheugen. Maar een deel is bewust, en draagt bij aan leren.
 • Bij herhaling van te leren materiaal neemt de vergeetsnelheid af.
  Te snelle herhaling heeft weinig effect omdat er tijd moet zijn om te consolideren. Maar om te bepalen wat is optimaal heb je een wiskundig model nodig. Murre gaf een voorbeeld uit de reclame.Door reclames anders in te delen -met hetzelfde budget- kun je 7% meer rendement behalen.
 • Het is belangrijk om niet onnodig lang door te leren.
 • Herhalingslessen na afloop van een cursus zijn zinvol om wat je aan het vergeten bent weer op te krikken. Daar moet je niet te lang mee wachten.
 • Optimaal verdelen van leermomenten is van groot belang voor efficiënt leren.
 • Sommige mensen zijn meer verbaal ingesteld, anderen meer visueel. Idealiter moet je leerstof daarom op beide manieren aanbieden.
 • Hoemeer taak en context samen hangen, hoe meer je leert.
 • E-learning kan een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld om leerstof in eigen tijd en tempo te herhalen.

Zie ook: Online Geheugen Verbeterings Cursus en www.memory.uva.nl.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant on technology enhanced learning. He provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 13 years he blogs about ICT and learning. June 2013 he published a book about elearning trends and developments (in Dutch). Recently he was co-author of a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: