Leren met ICT (mijn keynote) #eduacademy

Waarom zou je ICT in het onderwijs gebruiken? Wat zijn goede voorbeelden en didactische principes? Deze vragen stonden centraal in een keynote die ik vandaag tijdens een seminar van de EduAcademy in Heerenveen mocht verzorgen.

Onze samenleving is doordesemd met technologie. Het onderwijs maakt deel uit van die samenleving, en kan wel eens aan betekenis en geloofwaardigheid verliezen als het een ICT-loze haven is in een digitale wereld. Alleen al omdat we lerenden moeten voorbereiden op die digitale wereld, zullen we zelf ook ICT in ons onderwijs moeten gebruiken.

Verder wordt ook als argument gebruikt dat we moeten inspelen op de leefwereld van de ‘net-generatie’. Ik vind dat geen sterk argument aangezien deze ‘net-generatie’ niet bestaat. In mijn presentatie onderbouw ik die opvatting. Een steekhoudende reden is wel dat je dankzij ICT beter en makkelijker gepersonaliseerd en flexibel leren kunt helpen organiseren. Mijn laatste reden om ICT in het onderwijs in te zetten, is dat je met behulp van technologie een krachtige leeromgeving kunt helpen vormgeven.

Van dat laatste heb ik enkele voorbeelden gegeven:

  • Het geven van een korte, gestructureerde, zoekopdracht.
  • Het houden van peilingen tijdens de les (o.a. om ‘stille’ leerlingen erbij te betrekken).
  • Het gebruik van online video in het onderwijs (ook voor co-creatie).
  • De flipped classroom.
  • Het gebruik van een elektronische leeromgeving om lerenden leerstof over specifieke onderwerpen te laten maken.
  • Samenwerkend, onderzoekend, leren.

Ik heb me dus gefocust op het gebruik van ICT in het primaire proces.

Tenslotte ben ik ingegaan op enkele didactische principes (zoals: didactiek en niet technologie moet leidend zijn, kies een integrale aanpak maar start bij de leerdoelen, voorkom vrijblijvendheid en geef lerenden regelmatig zicht op hun progressie).

Tijdens mijn presentatie heb ik ook enkele stellingen gebruikt, en heb ik Twitter als back channel gebruikt. Er werden behoorlijk wat vragen gesteld, waar ik vooral mondeling op heb geantwoord.

Hieronder vind je mijn presentatie.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , , , ,
Top

%d bloggers liken dit: