Meer mentorschap als een ‘dialoog van doorlopend leren’ (#in)

In verband met een presentatie, eind mei, let ik de laatste dagen extra op bijdragen over (online) coaching. Zoals het artikel Mentors, Coaches, and Teachers van Steve Blank.

Volgens Blank helpt een docent lerenden kennis te ontdekken en te verwerven. Door uitleg te geven, door hen te motiveren (bijvoorbeeld via verhalen), en door hen uit te dagen met vragen. Daarbij gaat het om theorie en om methodologie. De vorm waarin dit plaats vindt kan klassikaal zijn, individueel, zonder technologie en met (telefoon, email, chat, Skype, virtual classroom, en dergelijke).

Coaches begeleiden lerenden rond een bepaald doel, vraagstuk of vaardigheid. Hierbij werk je met een bepaalde agenda, volgens een bepaalde structuur. Ook daarbij kun je gebruik maken van technologie.

Een mentor helpt je via een 'dialoog van doorlopend leren', jezelf te ontwikkelen. Daarbij gaat het in feite om integrale beroepsvorming (vakmanschap, beroepsethiek en beroepscultuur), om wat in de Duitstalige literatuur 'Wertlernen of 'Bildung' wordt genoemd. Deze vorm van mentoraat vindt veelal zelfgeorganiseerd plaats. Zonder agenda of doel. Blank benadrukt hierbij dus het belang van dialoog:

I was giving as good as I was getting. While I was learning from them – and their years of experience and expertise – what I was giving back to them was equally important. I was bringing fresh insights to their data. It wasn’t that I was just more up to date on the current technology, markets or trends, it was that I was able to recognize patterns and bring new perspectives to what these very smart people already knew. In hindsight, mentorship is a synergistic relationship.

Je kunt hierbij ook gebruik maken van ICT, of niet.

Een dergelijke vorm van mentorschap verschilt m.i. ook wezenlijk van de klassieke meester-gezel-relatie. Daarbij is veel minder sprake van een dialoog, en veel meer van een hierarchische verhouding.

Binnen het beroepsonderwijs wordt vaak aangegeven dat de rol van de onderwijsgevende verandert van docent in coach (zonder dat overigens wordt aangegeven wat daarmee wordt bedoeld). Maar eigenlijk is er volgens mij veel meer behoefte aan mentoren, zoals Blank die typeert. Een vorm van mentorschap die volgens mij veel dieper gaat dan het mentoraat zoals we dat traditioneel van het onderwijs kennen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant on technology enhanced learning. He provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 13 years he blogs about ICT and learning. June 2013 he published a book about elearning trends and developments (in Dutch). Recently he was co-author of a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , , ,
Top

%d bloggers liken dit: