Onderwijs als de vlucht van een vlinder (#in)

In de blogpost "The Flight of a Butterfly” or “The Flight of a Bullet”: The Impossible Dream of Transforming Teaching into a Science verzet Larry Cuban zich tegen beleidmakers en onderzoekers die een grote nadruk leggen op efficiency en de 'wetenschap' van value-added measures (VAM). Aan de hand van een historisch overzicht laat Cuban de beperkingen zien van deze benadering. Hij stelt dat veel onderzoekers onvoldoende onderkennen dat onderwijs niet rationeel en voorspelbaar is, maar onvoorspelbaar en onzeker. Hij vergelijkt onderwijs daarom met de vlucht van een vlinder, in plaats van met de vlucht van een kogel.

Larry Cuban beschrijft hoe technocratische onderwijswetenschappers geprobeerd hebben het onderwijs te overstelpen met “educational objectives”. Tevergeefs. Heel vaak negeerden leerkrachten deze doelen eenvoudigweg. Ook onderzoek naar de relatie tussen docentgedrag en leeropbrengsten -voortgekomen uit een behaviouristische onderzoekstraditie- bleek de nodige beperkingen te hebben, schrijft Cuban. Er spelen te veel factoren een rol om aan te kunnen geven wat het verband is tussen het 'proces' en het -excusez le mot- 'product'.

Desalniettemin lijkt het lerend vermogen van menig onderwijsonderzoeker beperkt te zijn, dan wel hun langere termijngeheugen erg kort:

And here in 2010, the re-engineering of teaching through science again seeks “the flight of the bullet.” Who among researchers and policymakers ever mentions the artistry of teaching? Evaluating and paying teachers on the basis of student test scores through value-added measures dominates reform talk.

Cuban neemt waar dat menig onderwijsdistrict 'VAM' wederom omarmt, en onderzoek doet naar het meten van docenteffectiviteit. Cuban stelt:

The point of all this is to be clear that, yes, some parts of teaching can be improved through scientific studies. Empirical findings time and again have improved teaching from decoding skills in reading to classroom management. But what has been' learned from science is not the lion’s share of what constitutes daily teaching. (…) Those who still dream of engineering classrooms into rational places where empirically-derived prescriptions help teachers become effective have failed to grasp that daily teaching is a mix of artistry, science and uncertainty.

Een wijze les, als je het mij vraagt. Ook relevant in Nederland waarin vaak wordt gedaan alsof onderwijsonderzoek hetzelfde is als laboratoriumonderzoek naar de effecten van medicijnen (lees ook de vaak treffende reacties op Cuban's bijdrage). Het is best mogelijk om na te gaan welke leeractiviteiten, voor welke doelgroep, onder welke condities, binnen welke context en voor welke leerdoelen en leerinhouden kunnen werken. Je moet er alleen voor waken om -vaak vanuit politieke of onderwijsideologische overwegingen- het onderwijs te vatten in een simplistisch input-output model.

 

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant on technology enhanced learning. He provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 13 years he blogs about ICT and learning. June 2013 he published a book about elearning trends and developments (in Dutch). Recently he was co-author of a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , , ,
Top

%d bloggers liken dit: