Online video als actieve leerervaring

David Hopkins geeft een aantal handreikingen om van online video een actieve leerervaring te maken.

Als je lerenden alleen een online video laat bekijken, dan leren zij daar relatief weinig van. Je moet er als docent daarom voor zorgen dat zij de inhoud ervan actief gaan verwerken. Volgens Hopkins zijn er vier manieren waarop je video's dan kunt inzetten:

  • Video's als begeleide instructie (stel bijvoorbeeld een vraag voorafgaand aan een video of check na afloop via quizzes wat men er van op heeft gestoken)
  • Video's als springplank voor verdiepende discussies (laat lerenden onder meer een verbinding maken tussen eigen ervaringen en de inhoud van de video).
  • Video's om kritisch denken te bevorderen (laat hen de in video's gepresenteerde concepten vergelijken).
  • Het versterken van online onderzoeksvaardigheden om conceptueel begrip te ontwikkelen (laat lerenden bijvoorbeeld video's zoeken die de originele video's ondersteunen of er juist tegen ingaan.

Bruikbare tips, vind ik. Hopkins focust zich hierbij alleen op het bekijken van video's. Je kunt lerenden uiteraard ook zelf online video's laten maken.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: