nov 282014
 

Hoe kun je internettechnologie gebruiken voor het vormgeven van krachtige leeromgevingen, waarbij interactie een belangrijke rol speelt? Deze vraag stond centraal tijdens het college dat ik vandaag in het kader van de leergang Onderwijskundig Leiderschap van het Center of Excellence in University Teaching uit Utrecht heb verzorgd.

Continue reading »

nov 232014
 

Het bewijs dat ‘actief leren’ effectiever is dan ‘traditionele lezingen’ is zo groot, dat het eigenlijk onethisch is om lerenden aan lezingen bloot te stellen. Bovendien blijkt actief leren de efficiëntie van het onderwijs ten goede te komen.

Continue reading »

okt 182014
 

Principes van de flipped classroom worden meestal toegepast bij Beta-vakken, aardrijkskunde of geschiedenis. Je kunt echter ook taalonderwijs met succes ’flippen’. Keuzes voor lerenden en weblogs spelen daarin een belangrijke rol.

Continue reading »

jun 212013
 

Vandaag heb ik een onderwijsconferentie over studiesucces van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) bijgewoond. Daarbij was aandacht voor beleid, maar ook onder meer voor de rol van motivatie en toetsen.

Continue reading »

sep 042011
 

Een hoogleraar van de Universiteit van Michigan heeft onderzoek gedaan naar hoe je studenten actiever kunt betrekken bij hoorcolleges. Eén van de resultaten van dit onderzoek is LectureTools.

Deze applicatie stelt docenten in staat om (helaas alleen) powerpoint presentaties te verrijken met diverse typen vragen waar studenten meteen op kunnen reageren. Studenten kunnen ook aantekeningen maken bij de presentatie.

Je kunt als docent de sessie opnemen en archiveren. De applicatie kent ook een uitgebreide monitoringtool, die docenten ondersteunt bij het analyseren van de mate van participatie.

LectureTools kan door studenten gebruikt worden via hun laptop of smartphone. Zij moeten een betaalde licentie afnemen, voor docenten is de applicatie gratis te gebruiken.

De Universiteit van Michigan gaat LectureTools nu met meer dan 4000 studenten gebruiken.

Er zijn inmiddels diverse student responsesystemen beschikbaar. De toegevoegde waarde van deze applicatie heeft m.i. vooral met de analysemogelijkheden te maken.

aug 062011
 

In een reactie op mijn blogpost De Khan Academy als alternatief onderwijssysteem is verarming van didactiek wijst Bram Faems o.a. op zijn blogpost Jonatan tegen de Khan Academy. Bij de Vlaamse Jonatan School is men gestart met een alternatieve Khan Academy, de Jonatan Academie.

Hier zijn het niet de leerkrachten die uitleg van rekenkundige problemen via video visualiseren, maar hebben leerlingen zelf video's gemaakt waarin zij vraagstukken als staartdelen of een breuk nemen van een getal uitleggen.

In zijn blogpost presenteert Bram Faems aandachtspunten bij het maken van video's en laat hij resultaten zien.

Chapeau, wat mij betreft. Leerlingen zijn op een actieve en m.i. ook motiverende manier bezig met het verwerken van leerstof. Bovendien ontwikkelen zij ook ICT-vaardigheden.

nov 252010
 

Op Leraar24 ben ik vanavond een video tegengekomen over 'De expertles'. Dit is een werkvorm, die gericht is op samenwerkend leren.

In een expertles krijgen leerlingen een opdracht die ze voor zichzelf uitwerken. Daarna gaan ze in een expertgroepje samen het ideale antwoord formuleren om dat vervolgens weer aan een ander groepje uit te leggen.

De werkvorm wordt in deze film toegepast voor natuurkundeonderwijs, maar is zeker ook toepasbaar bij andere onderdelen (mits de opdracht uitdagend genoeg is).

Een mooie manier van van coöperatief leren, waarbij lerenden niet alleen meer leren over de vakinhoud. Zij leren onder andere ook samenwerken, overtuigen, helder formuleren, luisteren, en kritische vragen stellen.

Wat mij in het filmpje opvalt, is dat ICT amper hierbij wordt gebruikt. Natuurlijk: de leerlingen zullen ongetwijfeld het internet (en eventueel good old CD ROMS) gebruiken om informatie op te zoeken. Volgens mij is echter meer mogelijk. Bijvoorbeeld:

  • Dankzij ICT kun je deze werkvorm ook toepassen met groepen van verschillende scholen, uit verschillende landen. De lerenden leren dan ook in het Engels formuleren. Bovendien kun je het culturele perspectief bij het onderwerp betrekken (indien relevant).
  • Met behulp van ICT kun je ook meer, en meer afwisselende, bronnen gebruiken. Daarbij denk ik ook aan experts van vlees en bloed die bijvoorbeeld online geïnterviewd kunnen worden.
  • Als lerenden schriftelijk met elkaar communiceren, werken zij ook aan hun schriftelijke taalvaardigheden. De kans is ook groot dat zij zich zorgvuldiger gaan uitdrukken omdat bijdragen in bits en bytes worden vastgelegd. Dit geldt zowel voor het het presenteren van de oorspronkelijke bijdrage, als voor de peer feedback. Bovendien geldt dat lerenden schriftelijk vaak beter in staat zijn om hun gedachten opnieuw te structureren. Je leert ook vaak meer als je gevonden informatie schriftelijk verwerkt. Deze manier van werken is overigens wel intensiever.
  • Leerlingen kunnen ook hun bevindingen inspreken via een pocketcamera, en het eindresultaat online publiceren. Je bent hierdoor waarschijnlijk beter in staat om feedback te geven op de spreekvaardigheden. Bovendien ontwikkelen zij hiermee digitale vaardigheden (opnemen, monteren, publiceren).
  • Je bent beter in staat aandacht te schenken aan veel gemaakte fouten, als lerenden een deel van dit proces buiten de bijeenkomsten om uitvoeren. Tijdens de groepsbijeenkomsten kun je dan aandacht besteden aan de rode draad, en aan gemeenschappelijke feedback.
  • Je bent als docent beter in staat om de voortgang te monitoren. In een klas heb je, tijdens discussies in subgroepen, niet altijd de gelegenheid om evenveel aandacht te schenken aan elke groep. Leerlingen krijgen ook minder de kans om zich 'te drukken', nu zij allemaal individueel zichtbare bijdragen moeten leveren. Een risico is wel dat leerlingen sneller overgaan op het kopiëren en plakken. Bij mondelinge presentaties moeten zij zich de informatie veel meer eigen maken.
%d bloggers op de volgende wijze: