apr 032015
 

Het concept van de flipped classroom wordt vaak geassocieerd met het thuis bekijken van video. Dat is volgens de grondleggers een misvatting. In feite gaat het namelijk om ‘mastery learning’.

Continue reading »

nov 282014
 

Hoe kun je internettechnologie gebruiken voor het vormgeven van krachtige leeromgevingen, waarbij interactie een belangrijke rol speelt? Deze vraag stond centraal tijdens het college dat ik vandaag in het kader van de leergang Onderwijskundig Leiderschap van het Center of Excellence in University Teaching uit Utrecht heb verzorgd.

Continue reading »

nov 232014
 

Het bewijs dat ‘actief leren’ effectiever is dan ‘traditionele lezingen’ is zo groot, dat het eigenlijk onethisch is om lerenden aan lezingen bloot te stellen. Bovendien blijkt actief leren de efficiëntie van het onderwijs ten goede te komen.

Continue reading »

okt 182014
 

Principes van de flipped classroom worden meestal toegepast bij Beta-vakken, aardrijkskunde of geschiedenis. Je kunt echter ook taalonderwijs met succes ’flippen’. Keuzes voor lerenden en weblogs spelen daarin een belangrijke rol.

Continue reading »

Leren met ICT: hoe kan het actiever? #OAJ2013

 Didactisch gebruik technologie  Reacties staat uit voor Leren met ICT: hoe kan het actiever? #OAJ2013
sep 102013
 

In de begintijd van e-learning werd ICT vooral ingezet om informatie te consumeren. Inmiddels zijn er tal van mogelijkheden om ICT op een meer actieve manier in te zetten.

Continue reading »

Studiesucces bevorderen via actief leren

 Didactisch gebruik technologie  Reacties staat uit voor Studiesucces bevorderen via actief leren
jun 212013
 

Vandaag heb ik een onderwijsconferentie over studiesucces van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) bijgewoond. Daarbij was aandacht voor beleid, maar ook onder meer voor de rol van motivatie en toetsen.

Continue reading »

sep 042011
 

Een hoogleraar van de Universiteit van Michigan heeft onderzoek gedaan naar hoe je studenten actiever kunt betrekken bij hoorcolleges. Eén van de resultaten van dit onderzoek is LectureTools.

Deze applicatie stelt docenten in staat om (helaas alleen) powerpoint presentaties te verrijken met diverse typen vragen waar studenten meteen op kunnen reageren. Studenten kunnen ook aantekeningen maken bij de presentatie.

Je kunt als docent de sessie opnemen en archiveren. De applicatie kent ook een uitgebreide monitoringtool, die docenten ondersteunt bij het analyseren van de mate van participatie.

LectureTools kan door studenten gebruikt worden via hun laptop of smartphone. Zij moeten een betaalde licentie afnemen, voor docenten is de applicatie gratis te gebruiken.

De Universiteit van Michigan gaat LectureTools nu met meer dan 4000 studenten gebruiken.

Er zijn inmiddels diverse student responsesystemen beschikbaar. De toegevoegde waarde van deze applicatie heeft m.i. vooral met de analysemogelijkheden te maken.

%d bloggers op de volgende wijze:
Spring naar de toolbar