Vijf typen ‘verstand’ voor een leerzaam gebruik van web 2.0 (#in)

In Learning 2.0: How digital networks are changing the rules schrijft Melanie L. Sisley dat nieuwe technologie de potentie heeft om het individu centraal te stellen binnen diens eigen ontwikkelingsproces. Immers:

the evolution of Web 2.0 is providing a stage for anyone to express a digital presence and contribute thoughts and opinions.

Zij speelt 'leentje buur' bij Howard Gardner als zij stelt dat lerenden vijf typen 'verstand' nodig hebben om in dit digitale tijdperk overeind te blijven:

  • Gedisciplineerd denken is noodzakelijk om conceptuele verbindingen te maken tussen nieuwe noties en eerder ontwikkelde kennis.
  • Het synthetiserende verstand is nodig om grotere gehelen te kunnen zien, en betekenis te verlenen aan massa's informatie.
  • Het creërende verstand:

    the creative mind should be able to envision possibilities that are different from the current reality and should be able to inject just the right amount of critical analysis to not stifle visionary thinking.

    Creativiteit komt vaak tijdens groepsprocessen naar voren.

  • Het eerbiedigende verstand (open staan voor verschillende opvattingen).
  • Het ethische verstand ('goed werk' herkennen en nastreven).

Deze vijf typen 'verstand' zijn dus in feite voorwaardelijk om web 2.0 technologie op een leerzame manier in te zetten. Hierbij gaat het m.i. overduidelijk om 'hoger orde denken' en verdiepend leren.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant on technology enhanced learning. He provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 13 years he blogs about ICT and learning. June 2013 he published a book about elearning trends and developments (in Dutch). Recently he was co-author of a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , , ,
Top

%d bloggers liken dit: