Wat is er mis met het leermanagement systeem?

Een van de belangrijkste kritieken op leermanagement systemen, is dat het betekenisvolle leerprocessen eigenlijk niet ondersteunt. Scheer ze echter ook niet allemaal over één kam.

Volgens Lenny DeFranco is er veel kritiek op bestaande leermanagement systemen. DeFranco haalt een recent rapport van Brandon Hall waaruit blijkt dat 40% van de bedrijven bezig is hun LMS te vervangen. Eenderde van de respondenten zou hun LMS niet aan een ander bedrijf aanbevelen.

De gebruikersvriendelijkheid laat te wensen over en de functionaliteit is zwak, stelt DeFranco. Maar het belangrijkste knelpunt is datLMS een LMS ‘leren en ontwikkelen’ onvoldoende faciliteert. Je kunt leren volgens DeFranco namelijk niet ‘managen’.

Rather than letting people drive their own learning, LMSes micromanage the experience to no one’s benefit.

Volgens Lenny DeFranco leidt leren tot continue verbetering van prestaties. Leren leidt tot betrokken medewerkers, en faciliteert het de cultuur van een organisatie. Een LMS draagt daar niet aan bij. Bovendien ontbreken feedback loops tussen de verschillende betrokkenen. Er is eerder sprake van ‘dictaat’ -bestudeer dit- dan van dialoog.

Het beschikbaar stellen van content leidt volgens DeFranco niet tot gedragsverandering. En dat is wat je eigenlijk beoogt. Daarvoor is het nodig dat je leerinhouden over een langere tijd herhalend kunt bestuderen, dat je jezelf kunt testen en dat er bijvoorbeeld sprake is van veel variatie. Verder is scenariogebaseerd leren van belang.

It doesn’t, therefore, move the needle of business performance very much at all.

Een paar opmerkingen hierbij:

  • Leren is een cognitief en sociaal proces. Veel LMS-en ondersteunen alleen het cognitieve proces. Maar verder vooral het organiseren van (vaak verplicht te volgen) cursussen en trainingen (online en face-to-face), en het monitoren van deelname. Het is vooral de vraag of het monitoren van deelname wel zo belangrijk is als we professionals meer zelfverantwoordelijkheid willen geven voor het eigen leren. Je kunt je dus afvragen of menig LMS wel belangrijk is voor betekenisvol leren.
  • Het cognitieve proces vindt vooral plaats doordat de lerenden interacteren met de content. De online leerstof bevat vaak zelftesten of scenario’s. De vraag is echter of je persé een geavanceerd LMS nodig hebt om online leerstof toegankelijk te maken.
  • Er zijn verschillen tussen LMS-en. Sommige LMS-en zijn nauwelijks onderling vergelijkbaar. Er zijn wel degelijk LMS-en die ook interactie tussen lerenden ondersteunen, of waarmee je feedback-processen kunt faciliteren.
  • Ik geloof niet in een alomvattend systeem. In één leerplatform waarmee je alle vormen van leren kunt faciliteren. Ik geloof eerder in het gebruik van verschillende applicaties die met elkaar geïntegreerd kunnen worden.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: