Werkt blended learning echt?

Vandaag mocht ik tijdens een studiedag van de Katholieke Hogeschool Vives in Brugge een keynote verzorgen over de vraag of ‘blended learning’ werkt.

Uiteraard heb ik ook nu aangegeven eigenlijk niet gelukkig te zijn met de term ‘blended learning’. Je kunt zoveel keuzes maken bij de invulling dat de term op zich weinig zegt. Al zal ik niet beweren dat al het onderwijs blended is, omdat nog steeds onderwijs zonder ICT en volledig online onderwijs worden verzorgd.

Net als gisteren ben ik ook vandaag ingegaan op modellen voor blended learning en een stappenplan om met blended learning aan de slag te gaan. Verder ben ik ook ingegaan op toepassingen van blended learning die m.i. werken:

  • Het gebruik van activerende online werkvormen. Gebruik bijvoorbeeld leertechnologie voor verwerkingsopdrachten (zoals het maken van online posters of ‘digital stories’).
  • Het gebruik van student response systemen om voorkennis te activeren of om te controleren of lerenden instructies hebben begrepen. Als je op basis van de uitkomsten goede feedback geeft, dan leidt tot effectiever leren.
  • Het gebruik van online video’s voor instructies, maar dan verrijkt met formatieve toetsvragen.
  • Samenwerkend leren met ICT kan goed werken (afhankelijk van zaken als doelgroep of de kwaliteit van de taak).
  • Weblogs kunnen schrijfvaardigheden verbeteren, reflectie bevorderen en kritisch denken stimuleren (ook afhankelijk van de didactische inbedding).
  • Serieus gemaakte online zelftoetsen leiden tot betere studieresultaten (ook afhankelijk van de kwaliteit van de vragen en feedback).

Mijn weinig verrassende conclusie luidde dan ook dat ’blended learning’ werkt, mits goed doordacht toegepast. Wat dat betreft is blended learning ‘gewoon’ onderwijs. Hieronder vind je mijn slides.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , , , ,
Top

%d bloggers liken dit: