Zeven principes voor goed online leren

Geleerde lessen van 'gewoon onderwijs' blijken ook te gelden voor e-learning. Oliver Dreo vertaalt zeven principes voor goed onderwijs naar online leren.

Samenvattend komen deze principes op het volgende neer:

  • Bevorder contact tussen lerenden en docenten. Interactie is belangrijk om betrokkenheid te bevorderen. Synchrone communicatietools zijn daarbij belangrijk.
  • Ontwikkel wederkerigheid en coöperatie tussen lerenden. Sociale verbondenheid werkt immers positief voor de motivatie van lerenden. Dit moet je echter via leeractiviteiten inbedden in je curriculum.
  • Moedig actief leren aan. Denk daarbij ook aan opdrachten die lerenden offline moeten uitvoeren.
  • Geef onmiddellijk feedback. Dat kan geautomatiseerde feedback zijn, maar ook gepersonaliseerde feedback. Bij uitvoerige opdrachten kun je je ook beperken tot feedback op de rode draad.
  • Benadruk dat lerenden tijd nodig hebben voor bepaalde taken. Wees ook duidelijk welke tijdsinvestering je verwacht. Werk met mijlpalen.
  • Heb hoge verwachtingen van lerenden, maar communiceer daar ook over. Verwacht je dat lerenden elke dag inloggen en leren?
  • Respecteer de diversiteit aan talenten en leervoorkeuren. Gebruik bijvoorbeeld verschillende typen content (video, tekst, enzovoorts).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: