Bloemlezing artikelen trends voor komend jaar

Het is ondoenlijk om rond de jaarwisseling uitgebreid in te gaan op alle bijdragen over trends op het gebied van leren (en technology enhanced learning). In deze bloemlezing wil ik drie bijdragen kort bespreken.

Campus Technology heeft een panel van ‘IT Leaders’ uit het Amerikaanse hoger onderwijs laten reflecteren op ontwikkelingen die komend jaar een belangrijke rol zullen gaan spelen. In een notendop zijn dat de volgende zeven trends:

 • Onderwijsinstellingen worden steeds meer ‘data-driven’ organisaties. Ik heb zelf een hekel aan deze term en spreek liever van ‘data-informed’. Het is echter onmiskenbaar dat beslissingen in toenemende mate genomen worden op basis van analyses van grote hoeveelheden data die elke instelling verzamelt en verwerkt.
 • Immersive learning zal vaker worden toegepast. Augmented reality, virtual reality en serious games zuigen de lerende als het ware een betekenisvolle leersituatie binnen.
 • Er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van digitale cursusmaterialen en opdrachten. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van video’s die door anderen zijn gemaakt (denk aan TED Talks, video’s uit MOOCs of YouTube video’s). Toegankelijkheid (denk aan visueel beperkte lerenden) wordt dan een steeds belangrijker aandachtspunt. Deze ontwikkeling ontbreekt vaak binnen trendartikelen. Maar dus niet bij Campus Technology. Dat geldt trouwens ook voor de volgende trend:
 • Een organisatiebrede strategie op het gebied van video is nodig. Daarbij wordt gedoeld op de grote populariteit van online video, maar ook over het feit dat het steeds eenvoudiger is geworden om zelf video’s te maken en te publiceren. Wat betekent dat voor centrale voorzieningen? Anderzijds kan dit de behoefte aan ondersteuning op dit gebied juist vergroten.
 • Mobiele technologie wordt in combinatie met Internet of Things ingezet.
 • De rol van de IT-afdeling wordt in toenemende mate een strategische rol (denk aan het stroomlijnen van processen). Dit verbaast me niet aangezien Campus Technology ‘IT Leaders’ aan het woord laat 😉
 • Het ontwerp van learning spaces zal veranderen, mede als gevolg van veranderingen in het gedrag van lerenden (behoefte aan ontmoeten, converseren, samen werken, creëren van multimedia). Dit leidt ook tot veranderingen op het gebied van openingstijden, stilte versus conversatie werkplekken, enzovoorts. Een terechte constatering.

Julia Freeland Fisher van het Christensen Institute focust zich op vijf ideeën om dit jaar onderwijsinnovatie vorm te geven.

 • Het is belangrijk om lerenden just-in-time en “high touch” ondersteuning te geven. Daarbij moeten we ook weten wat wanneer werkt en waarom. Technologische oplossingen kunnen daarbij ondersteunen.
 • We moeten ons realiseren dat discussies over het gebruik van technologie voor leren vaak discussies zijn over visies op onderwijs. Daarbij gaat het vaak om ‘valse dichotomieën’, meent Freeland Fisher m.i. terecht.
 • Het is belangrijk om de manieren van het afleggen van verantwoording over leren drastisch worden herzien.
 • We moeten meer oog hebben voor netwerken van lerenden. Hoe kunnen onderwijsinstellingen daarmee verbonden raken?
 • Kijk als het gaat over onderwijsinnovatie en educatieve technologie ook eens naar ervaringen in andere landen (China, Inia, etc).

Andy Hicken heeft technologische ontwikkelingen binnen het onderwijs op Gartner’s hype cycle geplaatst. Persoonlijk vind ik de exacte positionering minder interessant dan de beschrijving van de verschillende ontwikkelingen.

Zo verwacht Hicken dat studiepunten via blockchain technologie zullen worden vastgelegd. Dit zou minder bureaucratie met zich meebrengen. Deze ontwikkeling zou ook een systeem van ‘value based’ accreditatie bevorderen. Een andere ontwikkeling is het meten van performanceverbeteringen, vergelijkbaar met hoe binnen de gezondheidszorg progressie wordt gemeten (dus op basis van veel data). Internet of Things, artificiële intelligentie, augmented en virtual reality, leren via abonnementsvormen, xAPI, gamification en MOOCs hebben ook een plek op deze hype cycle.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant on technology enhanced learning. He provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 13 years he blogs about ICT and learning. June 2013 he published a book about elearning trends and developments (in Dutch). Recently he was co-author of a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags:
Top

%d bloggers liken dit: