Derde bloemlezing interessante artikelen over AI

Er wordt zeer veel geschreven over artificiële -kunstmatige- intelligentie (AI), ook in relatie tot leren, opleiden en onderwijs. Mede omdat ik de laatste tijd veel heb geschreven over de relatie tussen principes van een effectieve didactiek en leertechnologie, ben ik niet toegekomen aan diverse bijdragen over AI. Onderstaande bijdrage is daarom de derde bloemlezing waarin ik weer vier bijdragen over AI kort samenvat.


AI en examens beoordelen

Ofqual is een Britse instelling die examens reguleert. Zij hebben een wedstrijd uitgeschreven waarmee zij willen onderzoeken of AI ook gebruikt kan worden om examens na te kijken (bijvoorbeeld als tweede beoordelaar). AI-systemen zouden daarvoor gevoed moeten worden met duizenden nagekeken essays.

Impact op e-learning

Volgens Tork Media LLC zal AI op acht manieren grote invloed hebben op de e-learning industrie.

  1. AI zal worden gebruikt voor het begeleiden van lerenden.
  2. AI zal een rol spelen bij marketing een rol spelen bij het automatisch beoordelen.
  3. AI helpt om tekorten in kennis en vaardigheden te identificeren.
  4. AI zal online leerplatforms intelligenter maken.
  5. AI zal helpen leren te personaliseren.
  6. AI zal leiden tot kostenbesparingen.
  7. AI zal leiden tot een transformatie impliceren van online leren (wordt niet heel impliciet uitgewerkt; vloeit uit het vorige voort).

AI voor studie succes

De Universiteit van Zuid-Florida heeft de kracht van kunstmatige intelligentie en menselijke intelligentie gebundeld om indrukwekkende voortgang te boeken in het succes van studenten. Zij hebben een model opgesteld waarmee zij op basis van data kunnen voorspellen welke studenten in het eerste jaar dreigen uit te vallen. Vervolgens hebben zij een platform voor learning analytics ingericht op basis van het model, en gevuld met zeer veel data en variabelen (Civitas Learning). Dit platform stelt managers in staat om analyses te maken. Verder heeft men ook menselijke ondersteuning ingericht om studenten op basis van de analyses te helpen.

Let op de technologie en implementatie

In higher ed, not all chatbots are created equal gaat in op de potentie van chatbots (als toepassing van AI) om meer lerenden te helpen zich in te schrijven en de opleiding te voltooien. Volgens de auteur moet je er echter voor waken om de verkeerde technologie te kiezen:

An institution must find the tool that will work best for its students, faculty and staff. And just as importantly, it must put in the time and effort needed to maximize the technology’s potential.

Volgens de auteur is het belangrijk dat reacties van een chatbot snel, meer persoonlijk en effectief zijn. Het komt vooral ook aan op de implementatie. Hij schrijft dat zijn instelling erin geslaagd is een chatbot te ontwikkelen die in staat was 20.000 berichten te versturen waarvan maar 80 berichten een menselijk interventie noodzakelijk maakten. De inzet van de chatbot zou 332 arbeidsuren hebben bespaard. Deze zouden normaliter zijn besteed aan het beantwoorden van eenvoudige vragen.

Perhaps most importantly, ACE has helped us to rethink the way we communicate with students overall. Texts have replaced emails, we’re able to respond 24/7 and our staff and students are more connected than they’ve ever been before.

Lees ook:

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags:
Top

%d bloggers liken dit: