Gastcollege over E-learning. Trends en ontwikkelingen

Op de valreep voor de kerst heb ik vanavond voor de tigste keer een gastcollege mogen verzorgen over trends en ontwikkelingen op het gebied van e-learning. Mogelijk voor de laatste keer in het kader van de post-HBO opleiding e-learning (Wet DBA gerelateerd).

Als voorbereidingsopdracht had ik de deelnemers gevraagd in een Google Document te beschrijven welke trends men al kende. Ik heb daarbij de volgende indeling gebruikt.

  • Cluster 1: Trends met een sterk technologisch karakter
    Voorbeelden die genoemd werden, waren onder meer virtual reality, video-feedback, PowerApps, big data en mobiel leren.
  • Cluster 2: Trends met een sterk didactisch karakter (inclusief veranderende opvattingen over leren)
    Hierbij werden onder meer de ‘5 moments of need’ genoemd, het inzicht dat gamification kan leiden tot het vergroot van de betrokkenheid van deelnemers of het inzicht van het belang van peer feedback.
  • Cluster 3: Trends voortgekomen uit maatschappelijke ontwikkelingen
    Denk daarbij aan het faciliteren van samenwerking tussen onderwijsinstelling, lerende en werkveld, het belang van flexibelen een leven lang leren, de behoefte aan meer flexibilisering en het belang van informeel leren.

Verder bestond het gastcollege uit presentaties, afgewisseld met opdrachten (o.a. via Mentimeter) en discussies.

We zijn ook ingegaan op verschillen en overlap tussen onderwijs en ‘corporate learning’ als het gaat om trends. Binnen het onderwijs is bijvoorbeeld meer aandacht voor de invloed van de ’maker movement’ op onderwijs en leren. Binnen arbeidsorganisaties wordt bijvoorbeeld kritischer gekeken naar de integrale waarden van e-learning voor organisatie en haar stakeholders (o.a. gevolgen voor financiële waarden, materiële waarden, maar ook voor de sociale impact of het welzijn van medewerkers).

Nog even over deze opleiding en de Wet DBA. Deze opleiding wordt al meer dan 15 jaar onder de vlag van Fontys verzorgd, vaak twee keer per jaar. Na het pensioen van Fontys-medewerker Jos Loonen nam Marcel de Leeuwe de organisatie op zich. Marcel organiseert de opleiding volledig zelfstandig. Fontys regelt eigenlijk alleen de inschrijvingen, de vergoeding van de docenten en verstrekt het certificaat. Het hoofddocentschap is één van de opdrachten die Marcel jaarlijks uitvoert. Hij werkt net als ik als ZZP-er.

Door de invoering van de Wet DBA durft Fontys deze constructie niet meer aan. Eerlijk gezegd ben ik hier stomverbaasd over omdat absoluut geen sprake is van schijnzelfstandigheid. Dit ligt dus niet aan de Wet DBA, maar aan de veel te strikte interpretatie ervan. Fontys heeft in elk geval besloten deze opleiding om deze reden te stoppen. We zijn echter bezig met een vervolg.

Hieronder vind je de presentatie.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant on technology enhanced learning. He provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 13 years he blogs about ICT and learning. June 2013 he published a book about elearning trends and developments (in Dutch). Recently he was co-author of a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: