Hoe kan ICT leren, opleiden en onderwijs helpen, versterken en verbeteren? (presentatie)

Het Zoomvliet College organiseerde gisteren en vandaag een 24uurs sessie voor het eigen managementteam. Tijdens deze sessie wilde men ook aandacht besteden aan blended learning en digitalisering van het MBO. Ik mocht daar een interactieve presentatie over verzorgen.


Ik ben begonnen met de vraag of de aanwezigen zich herkennen in het volgende beeld:

De gebruikswaarde van ICT voor onderwijs wordt niet meer ontkend. Een relatief kleine groep voorlopers past ICT echter substantieel toe.

Deze constatering wordt gedaan in één van de publicaties van BVEnet van 20 jaar geleden.

Je hebt als organisatie daarom een duidelijke strategie nodig om blended learning op een hoger plan te krijgen. Daarin zul je

  • moeten weten waar je het over hebt (afbakening);
  • een beeld moeten hebben welke redenen je hebt om blended learning toe te passen;
  • moeten weten welke trends er op dit terrein spelen;
  • weten wat werkt bij blended learning;
  • weten wat er komt kijken bij de invoering van blended learning.

Dit was ook de rode draad van mijn bijdrage.

Bij het eerste onderwerp ben ik onder meer ingegaan op modellen voor blended learning. Bij onderdeel twee hebben we gekeken naar welke doelen de aanwezigen belangrijk vinden om met behulp van ICT te realiseren. Voorbeelden zijn het helpen verbeteren van studieprestaties of het bereiken van nieuwe doelgroepen. Deze doelen beïnvloeden de wijze waarop je ICT binnen het onderwijs . Voorbeeld: het klassikaal-ondersteund gebruik van ICT (zoals het gebruik van Kahoot) draagt niet echt bij aan flexibilisering van het onderwijs om bijvoorbeeld nieuwe doelgroepen te bereiken.

Bij trends heb ik me gebaseerd op het SURF-trendrapport waarin trends worden onderscheiden die te maken hebben met didactische verrijking (zoals virtual reality of het virtuele klaslokaal), met het organiseren van flexibiliteit (denk aan de persoonlijke leeromgeving of microcredentialing) en met het mogelijk maken van adaptief leren (zoals learning analytics en kunstmatige intelligentie).
Kanttekening: we zijn slechte voorspellers van de impact van nieuwe technologie. We overdrijven of onderschatten de gevolgen.

Bij het onderwerp weten wat werkt bij blended learning heb ik aan de hand van Merrill’s first principles of instruction geïllustreerd hoe ICT op een leerzame manier kan worden ingezet.
Het laatste onderwerp heb ik behandeld aan de hand van het implementatiemodel dat ik gebruik. Ik heb daarbij onder meer gepleit voor een geïntegreerde aanpak van onderwijsontwikkeling en professionalisering.

Hieronder vind je mijn slides.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: