Kunnen curricula voldoende inspelen op veranderende beroepen? #OEB18

De laatste sessie, die ik heb bijgewoond, ging over een initiatief van de Universiteit van Texas over een programma over ontwerp ondernemerschap (design entrepeneurship).

Ontwerpers kunnen een belangrijke rol spelen binnen veranderingen in organisaties. Bedrijven hebben steeds meer ontwerpers nodig hebben. Deze ontwerpers hebben echter onvoldoende bekwaamheden op het gebied van ondernemerschap. Vandaar dit programma.

De sessie startte eerst met de presentatie die het resultaat was van dit programma. Student Teresa Wingfield vertelde over een onderzoek dat zij heeft gedaan naar het ontwerp van een programma waarmee studenten uit lagere sociaal economische klassen in staat werden gesteld relevante praktijkervaring op te doen. Daarna werden docent Alvaro Soto en student Theresa geïnterviewd.

Bij ondernemerschap voor ontwerpers gaat het om het kunnen overtuigen van anderen van je ontwerp. En om andere communicatievaardigheden. Cross-disciplinair samenwerken wordt daarbij ook belangrijk gevonden.

Het programma was vooral gericht op het laten uitvoeren van complexe en authentieke projecten. Daarbij hebben ze bijvoorbeeld ook externe experts via Skype-lessen erbij betrokken. Die lessen werden door een docent samen met de groep voorbereid. Het viel me op dat het betrekken van experts uit het werkveld als iets bijzonders werd beschouwd.

Het programma was zeer uitgebreid, met veel aandacht voor onderzoek. Het programma was verder vooral hard werken, maar wel aan betekenisvolle opdrachten. Ontwerpers moesten bijvoorbeeld eerst met de doelgroep gaan praten voordat zij met een ontwerp kwamen aanzetten.

Groepswerk werd ook als zeer belangrijk beoordeeld. Ook als leeractiviteit. Het is dan ook authentieker. Je hebt ook authentieke docenten nodig. Laat studenten eerst worstelen met vragen opdrachten. Laat hen uitzoeken. Begeleid studenten wel door vragen te stellen en op weg te helpen. Ik vond dit opvallend omdat je meestal eerst over basiskennis moet beschikken, wil je goed kunnen samenwerken. En wederom viel het me op dat deze aanpak als vernieuwend wordt beschouwd.

Hoe wordt beoordeeld, werd gevraagd. Gebruik je leeruitkomsten? Je geeft studenten een doel met richtlijnen en criteria. Ze moeten hieraan voldoen. Een aantal zaken kun je afvinken (o.a. heb je een prototype). Vervolgens kijkt de docent naar een uitwerking waarvan hij verwacht dat deze voldoende is. Andere presentaties worden daarmee vergeleken. Studenten krijgen ook hetzelfde cijfers.

In de VS moeten ze een zeer intensief proces doorlopen om curricula geaccordeerd te krijgen. Daardoor ben je niet goed in staat curricula uit te werken.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: