Laat de ontwikkeling van het hoger onderwijs in de VS een waarschuwing voor ons zijn

In Wake Up Higher Education.The Degree Is On The Decline beschrijft Brandon Busteed dat steeds minder jongeren deelnemen aan het Amerikaanse hoger onderwijs. Hoe moet het hoger onderwijs daarop reageren? Is die situatie vergelijkbaar met de situatie in de Lage Landen?

In de VS is sprake van een gestage daling van deelname aan hoger onderwijs. In bijna tien jaar tijd is de deelname met zo’n 2 miljoen gedaald (ruim 10%). Oorzaken zijn:

 • Dankzij hogere kosten is het hoger onderwijs minder toegankelijk geworden.
 • Het vertrouwen dat een diploma hoger onderwijs leidt tot een goede baan, is afgenomen.
 • De  demografische leeftijd van de traditionele studenten hoger onderwijs zal tussen 2025 en 2030 met ongeveer 15% dalen. De doelgroep hoger onderwijs verandert en krimpt.
 • Er zijn meer alternatieven die toegang geven tot betaald werk. Opvallend hierbij is dat Busteed niet het argument noemt dat werkgevers minder vaak naar een diploma vragen (in sommige sectoren is dat zo).

Busteed doet ook een aantal suggesties hoe hiermee om te gaan:

 • Higher education can’t limit itself to a degree-only mindset. Richt je als onderwijsinstelling niet alleen op de traditionele diplomamarkt. Bied programma’s aan die beperkter van omvang zijn, en niet worden afgerond met een diploma maar bijvoorbeeld met microcredentials. Bied ook programma’s in verschillende modaliteiten aan (online, face-to-face, blended).
 • Investeer in onderwijs dat is gebaseerd op inzichten uit onderwijswetenschappen, investeer in kwaliteit. Een dergelijke kwaliteitsimpuls kan leiden tot meer deelname Je hebt daar wel een zekere schaalgrootte voor nodig.
 • Het hoger onderwijs moet strategieën voor kostenreductie uitwerken. Dit is volgens Busteed wat anders dan het geven van financiële steun.
 • Het hoger onderwijs moet als een ‘klantgerichte sector’ opereren. ‘Klanten’ -lelijke term in dit verband- zijn dan: studenten, ouders, alumni, belastingbetalers en werkgevers.

Wat betekent dit voor het hoger onderwijs in de Lage Landen?

Als je naar de cijfers van het CBS kijkt, dan is van een dalende deelname aan hoger onderwijs nog geen sprake. Kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van het aantal gediplomeerden of naar het aantal inschrijvingen:

Ingeschreven studenten hoger onderwijs

Er nemen dus nog steeds meer jongeren deel aan hoger onderwijs. Toch liggen ook hier risico’s op de loer:

 • Demografische krimp. Het CBS verwacht dat de groep 20-24 jarigen tussen 2024 en 2040 flink in omvang zal afnemen.
 • Deelname aan hoger onderwijs wordt steeds duurder. Denk daarbij aan collegegeld, levensonderhoud en het aangaan van leningen.
 • Het is mogelijk dat een diploma hoger onderwijs ook in de Lage Landen minder kans gaat bieden op een goede baan (ik houd mijn hart vast voor de post-Corona periode)

Tegelijkertijd zie ik ook kansen. De noodzaak om te investeren in een leven lang leren blijft onverminderd groot. Dat impliceert dat het hoger onderwijs zich meer zal gaan richten op oudere doelgroepen, en dat programma’s ook in samenspraak met branches en beroepsverenigingen ontwikkeld worden.

Investeren in kwaliteit, ervoor zorgen dat onderwijs betaalbaar blijft, deelnemers dankzij het gebruik van ICT in staat stellen leren, werk en privé te combineren: ook deze suggesties van Busteed zijn voor ons hoger onderwijs relevant.

Verder zullen deelnemers niet altijd een diploma nodig hebben om zichzelf te blijven ontwikkelen, en zul je rekening moeten houden met kenmerken van lerende volwassenen (zoals hun ervaring en de behoefte om het geleerde snel te kunnen toepassen).

Dat betekent onder meer het ontwikkelen en aanbieden van korte programma’s die gewaardeerd worden met microcredentials en waarbij lerenden het geleerde kunnen gebruiken in hun werk.

 

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.