Niet-beantwoorde vragen over e-learning trends

Gisteravond heb ik een webinar verzorgd over trends op het gebied van e-learning. Deelnemers hebben via de chat een groot aantal vragen gesteld, en berichten geplaatst. Deze blogpost bevat reacties op vragen/opmerkingen waar ik gisteravond niet op heb kunnen reageren, maar die wel om een reactie vragen.

Screenshot webinar e-learning trends
Screenshot webinar e-learning trends

De opnames en mijn samenvatting plus slides staan overigens online. Het webinar werd georganiseerd door Crowdale.

hebben we het eigenlijk niet over e-informeren ipv e-learning???

Nee. Het gaat nadrukkelijk om leren in plaats van informeren. Interactie speelt bij e-learning bijvoorbeeld ook een belangrijke rol.

En ik zie online leren als aanvulling op face to face contact. Zeker niet als vervanging.

Dat ligt er aan. Soms ben je niet in staat, of niet goed in staat, om fysiek bij elkaar te komen om te leren. Dan is volledig online leren een goede mogelijkheid, mits zorgvuldig uitgevoerd.

Wat zijn verdienmodellen/businessmodellen?

Ik ben zelf geen specialist op dit terrein. Maar dit artikel van Frankwatching.com biedt een bruikbaar overzicht.

Hoe zit het met de effectiviteit van e-learning?

Er zijn verschillende voorbeelden van effectieve vormen van e-learning. Zo kan samenwerkend leren met ICT goed werken, en zijn er ook succesverhalen te melden over programma’s die lerenden faciliteren bij het ontwikkelen van taal- en rekenvaardigheden. Kennisnet heeft bijvoorbeeld lange tijd de publicatie 4W uitgegeven. Veel komt echter aan op de uitvoering. Het is eigenlijk ondoenlijk om hier een algemene uitspraak over te doen.

Kun je ook wat vertellen over de impact van elearning binnen een commerciële afdelingen waarbij Sales Enablement belangrijkers wordt. De klant is immers veel meer geïnformeerd door social media en internet.

Klopt. E-learning kan echter ook worden gebruikt om klanten bijvoorbeeld vertrouwd te maken met een nieuw complex product. HP gebruikt e-learning bijvoorbeeld om servicemonteurs van klanten te bekwamen in het beheer van een nieuw type kopieerapparaat. Dit gaat verder dan informeren. Je wilt vaak invloed hebben op het gedrag.

Hattie geeft in zijn onderzoek duidelijk aan dat het ´digitaal aanbieden´ nauwelijks effect heeft op het leerrendement. (0.1) Welke 5 factoren maken dan dat e-learning wel succesvol gaat worden?

Je moet bij Hattie niet alleen naar de score kijken, maar ook naar het verhaal er achter. Het toepassen van Merrill’s five principles of instruction kan er m.i. toe leiden dat e-learning succesvol is.

oh? maar dan kan ik alleen social leren via de moderator?

Nee. Social learning kan ook zelfgeorganiseerd plaats vinden.

Hoe staat Wilfred t.o.v. diep leren (verwerken in langetermijn geheugen) en e-learning. Hoe kan men aangeboden stof goed verwerken.

Dat heeft m.i. te maken met het type verwerkingsopdrachten dat je gebruikt. Ik denk daarbij aan blog opdrachten of zelftoetsen.

is de winst in snelheid van interactie bij social learning inwisselbaar voor de waarde van persoonlijk contact bij leren?

Wat is persoonlijk contact? Is dat geen kwestie van perceptie? Via nieuwe leertechnologieën -en met name via synchrone leertechnologieën- kun je ook persoonlijk contact hebben. Verder kun je uiteraard contigu leren combineren met online leren op afstand.

serious gaming als dimensie van VR?

Serious gaming kan ook zonder VR worden ingezet. Dat gebeurt al jaren. Serious games hoeven ook niet altijd gelikt en complex te zijn.

wat is online video? Is nog al een verschil tussen weblectures en kennisclips. Zijn beide online video

Zeker. Verleden week heb ik in een ander webinar verschillende vormen onderscheiden.

Is weer gevaarlijk, want iemand kan bv. een screenshot aan het maken zijn of een bepaald begrip googlelen voor in z’n notities, is niet per se ‘afwezig’

Klopt. Je moet je wel realiseren dat mensen geen twee taken tegelijkertijd kunnen uitvoeren. Dus als je een begrip opzoekt, heb je geen aandacht voor de spreker. (De opmerking had betrekking op mijn toelichting dat je bij de webinar-toepassing Vitero kunt zien wie bezig is een andere applicatie te gebruiken).

Zullen scholen en univeriteiten zoals ze nu zijn blijven bestaan kijkende naar elearning?

Scholen en universiteiten in Nederland passen in toenemende mate ICT binnen hun onderwijs toe, en deels ook volledig online leren. Of ze blijven bestaan, zoals nu, is m.i. vooral afhankelijk van de waarde die de samenleving hecht aan diploma’s en certificaten. Vooralsnog wordt daar veel waarde aan gehecht. Ik zie wel veranderingen komen op de markt van een leven lang leren, voor zover diploma’s en certificaten daar een minder belangrijke rol spelen. In het webinar ben ik hier op ingegaan.

het begrip op-leiden past al niet meer bij de interactiviteit van het huidige leren waar bron en ontvanger doorlopend actief zijn en informatie minder ‘waardevast’ -lees: duurzaam- als vroeger

Ach. What’s in a name? 😉

zorgt elearning ervoor dat onderwijs voor IEDEREEN toegankelijk wordt?

Nee. Zeker niet. In ontwikkelingslanden is de internetconnectie vaak nog niet van goede kwaliteit. En e-learning is uiteraard niet hetzelfde als ‘open online leren’.

Online video effectief inzetten in onderwijs, zie onderzoek van en toelichting door Zac Wool fitt in dit webinar http://sofo.mediasite.com/Mediasite/Play/31fd0fe15e8b4966aa5566593315d75a1d

Dank voor de tip. Kende ik niet.

ik blijf geloven in op 1 op 1 contact!

Ik ben uiteraard niet tegen 1 op 1 contact, maar vindt de term ‘geloven’ in dit verband treffend gekozen ;-).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord