Blog Archives

Online video gebruiken voor coaching in een besloten omgeving

Als het gaat om leren en ontwikkelen dan worden online video’s vaak gebruikt voor instructie en demonstratie. Live online video wordt gebruikt voor interactie. Je kunt online video echter ook inzetten ten behoeve van besloten coachingsvideo’s.

Lees meer ›

Tags: , ,

Real time coachen met behulp van een oortje: alleen voor docenten?

Het Welten-instituut van de OU en de lerarenopleiding van Fontys Hogeschool Sittard hebben een app ontwikkeld waarmee leraren in opleiding of startende docenten ‘real time’ gecoacht kunnen worden. Maar waarom zouden we deze toepassing beperken tot het onderwijs?

Lees meer ›

Tags: ,

Mix van face-to-face begeleiding en online begeleiding kan impuls geven aan kwaliteit onderwijs, opleiden en werkplek leren

E-coaching wordt al een tijd toegepast binnen de zorg en ook bij de begeleiding van professionals. Je ziet dat binnen het onderwijs online begeleiding ook aan populariteit wint, mede dankzij de adoptie van draadloos en breedband internet en dankzij laagdrempelige toepassingen zoals Skype. Volgens Pieter de Wit zijn er zes redenen waarom ‘hybride begeleiding’ kansen biedt voor het hoger onderwijs.

Lees meer ›

Tags: , ,

De prijs van online begeleiden

De Florida Virtual School biedt één op één online begeleiding als aparte onderwijsservice aan. Zou daar ook in Nederland een markt voor zijn?

Lees meer ›

Tags: ,

Presentatie over online coaching (#in)

Vandaag mag ik tijdens het EADL-congres in Wenen een presentatie verzorgen over online coaching. In deze presentatie schets ik achtergronden, laat ik voorbeelden zien, en vertel ik over ervaringen. Hieronder vind je de presentatie.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Begeleiden met behulp van ICT binnen CGO (Hoe kan ICT competentiegericht leren versterken?)

Ik ben uiteraard nog niet klaar met de reeks Hoe kan ICT competentiegericht leren versterken?. De volgende uitgave gaat daarom over begeleiden met behulp van ICT binnen CGO. Ik beschrijf redenen waarom je ICT zou moeten inzetten bij begeleiding van leerlingen. Beperkingen zijn er ook.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Begeleiden met behulp van ICT binnen CGO

Er wordt wel eens gesteld dat leerlingen bij competentiegericht onderwijs aan hun lot worden overgelaten. Niets is minder waar, als tenminste sprake is van kwalitatief goed competentiegericht onderwijs. Wel is sprake van minder klassikale instructie, in vergelijking met het vakgerichte eindtermenonderwijs. Daarentegen zal er meer gebruik worden gemaakt van individuele en groepsgewijze begeleiding van leerlingen:

  1. Trajectbegeleiding of loopbaanbegeleiding.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Rol van de docent bij leren in netwerken

Als leren steeds meer in netwerken plaats vindt, wat betekent dat dan voor de rol van de docent? Deze vraag probeert George Siemens in een recente blog post te beantwoorden.

Binnen 'traditioneel' onderwijs heeft de docent een dominante rol. Bij leren in netwerken bepaalt een docent veel minder wat er geleerd wordt,

Lees meer ›

Tags: , , ,

#OWD09: Coachen met het oortje

Het idee is eigenlijk heel simpel. Geef leraren in opleiding (of beginnende docenten) een portofoon. Observeer hen en geeft instructies als zij dat nodig hebben. Veel beginnende docenten hebben behoefte aan tips en truuks als zij pas voor de klas staan. Bij de lerarenopleiding van Fontys passen zij deze manier van werken toe,

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Top

%d bloggers liken dit: