Blog Archives

CGO langs de meetlat (#in)

Afgelopen vrijdag werd ik gewezen op de publicatie Cgo langs de meetlat: Op zoek naar de effecten van competentiegericht onderwijs in het mbo van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs. Deze uitgave is de 'publieksversie' van een veel uitvoeriger cgo-monitor, die sinds 2004 wordt uitgevoerd.

De onderzoekers kijken naar de effecten van de invoering van cgo op negen resultaatgebieden:

  1. Zichbaar beter inzetbare beroepsbeoefenaren
  2. Toegenomen motivatie bin leerlingen
  3. Meer gediplomeerde uitstroom
  4. Minder voortijdige uitval
  5. Grotere doorstroom naar hogere vormen van onderwijs
  6. Verbeterde professionaliteit van docenten en praktijkbegeleiders
  7. Grotere waardering en betrokkenheid van (leer)bedrijven en georganiseerd bedrijfsleven
  8. Grotere waardering door docenten
  9. Grotere waardering door leerlingen

De auteurs schetsen een genuanceerd beeld van de stand van zaken van competentiegericht onderwijs.

Lees meer ›

Tags: , , ,

De X-factor en competentiegericht leren (#in)

Je verwacht het misschien niet van me, maar ik ben een liefhebber van de X-factor (ik heb, geloof ik, nog nooit een aflevering gemist). Gisteravond laat gebeurde er iets waarin ik een relatie zag met competentiegericht leren.

Kelvin en Sumera hadden van het publiek de minste stemmen gekregen.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Hoe ICT de efficëntie van het onderwijs kan helpen vergroten? (Hoe kan ICT competentiegericht leren versterken?)

Binnen het onderwijs wordt ICT vaak ingezet, zonder dat expliciet gekeken wordt of het gebruik ervan de efficiency kan verbeteren. Terwijl technologie op deze manier het (competentiegerichte) onderwijs ook kan versterken. Kun je bepaalde activiteiten sneller uitvoeren? Of wellicht niet meer? Het risico dat je namelijk loopt, is dat ICT 'erbij'

Lees meer ›

Tags: , , ,

Met ICT feedback geven op competentieontwikkeling (Hoe kan ICT competentiegericht leren versterken?)

Als je het hebt over het zichtbaar maken van en feedback geven op competentieontwikkeling met behulp van ICT, dan mogen de competentiemeters natuurlijk niet ontbreken. Deze instrumenten worden gebruikt om de competentieontwikkeling van leerlingen te monitoren. De laatste jaren hebben verschillende bedrijven en kenniscentra elektronische competentiemeters ontwikkeld.

In de reeks Hoe kan ICT competentiegericht leren versterken?

Lees meer ›

Tags: , ,

Met ICT feedback geven op competentieontwikkeling

Als je het hebt over het zichtbaar maken van en feedback geven op competentieontwikkeling met behulp van ICT, dan mogen de competentiemeters natuurlijk niet ontbreken. Deze instrumenten worden gebruikt om de competentieontwikkeling van leerlingen te monitoren. De laatste jaren hebben verschillende bedrijven en kenniscentra elektronische competentiemeters ontwikkeld.

Via die competentiemeters kunnen verschillende betrokkenen aangeven wat zij vinden van de competentieontwikkeling van de leerling.

Lees meer ›

Tags: , ,

Begeleiden met behulp van ICT binnen CGO (Hoe kan ICT competentiegericht leren versterken?)

Ik ben uiteraard nog niet klaar met de reeks Hoe kan ICT competentiegericht leren versterken?. De volgende uitgave gaat daarom over begeleiden met behulp van ICT binnen CGO. Ik beschrijf redenen waarom je ICT zou moeten inzetten bij begeleiding van leerlingen. Beperkingen zijn er ook.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Begeleiden met behulp van ICT binnen CGO

Er wordt wel eens gesteld dat leerlingen bij competentiegericht onderwijs aan hun lot worden overgelaten. Niets is minder waar, als tenminste sprake is van kwalitatief goed competentiegericht onderwijs. Wel is sprake van minder klassikale instructie, in vergelijking met het vakgerichte eindtermenonderwijs. Daarentegen zal er meer gebruik worden gemaakt van individuele en groepsgewijze begeleiding van leerlingen:

  1. Trajectbegeleiding of loopbaanbegeleiding.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Competentiegericht leren samengevat

Bij competentiegericht leren wordt niet alleen gekeken naar kennis en vaardigheden van leerlingen, maar ook naar hun beroepshouding. Een belangrijk verschil met het eindtermenonderwijs is dat deze drie elementen geïntegreerd aan de orde moeten komen. Binnen de beroepspraktijk komen kennis, vaardigheden en beroepshouding immers ook niet apart aan de orde.

Lees meer ›

Tags: ,

Competentiegericht onderwijs vormgeven met een onderwijscatalogus

Vanmiddag ben ik naar een door MBO 2010 geïnitieerde bijeenkomst geweest bij het Drenthe College. Centraal stond de wijze waarop dit ROC meer flexibel, competentiegericht onderwijs organiseert. Als onderwijsondersteunend systeem gebruikt het Drenthe College daarvoor "Educator", terwijl men Magister gebruikt voor de verantwoording via BRON.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Top

%d bloggers liken dit: