Blog Archives

Workshop didactiek en e-learning

Vanmiddag heb ik bij Rutgers (kenniscentrum seksualiteit) een workshop verzorgd over didactiek en e-learning.

Lees meer ›

Tags: , ,

Inholland Innoveert: afscheid Guus Wijngaards #ictonu

E-learning zou eigenlijk engaging learning moeten zijn. Of we zouden moeten spreken van Amazing Learning (aLearning) of eXtraordinary Learning (xLearning). Dat betoogde Larry Johnson van het New Media Consortium tijdens een conferentie die werd gehouden ter gelegenheid van het afscheid van lector Guus Wijngaards.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

De invloed van technologie op leren

Verandert technologie de wijze waarop we leren? Je kunt deze vraag pas beantwoorden als je wat preciezer afbakent wat je onder leren verstaat. “Ja” en “Nee” concludeer ik dan.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

E-learning en didactiek

Waarom zou je e-learning binnen het onderwijs toepassen, en hoe kan ICT bijdragen aan betere en/of vernieuwde manieren van het vormgeven van leeractiviteiten? Daarover ging een presentatie die ik vandaag heb verzorgd.

Lees meer ›

Tags: , ,

Tien misvattingen omtrent de flipped classroom

Over het concept van de flipped classroom doen heel wat misvattingen de ronde. Kelly Walsh heeft er tien gevonden.

Lees meer ›

Tags: , ,

Nederlandstalige TPACK Infographic en TPACK Prezi #elearnmooc

Eén van de opdrachten van de massive open online course over e-learning, die ik mag verzorgen, was het zelf uitleggen wat TPACK is (na het bestuderen van bronnen). Deelnemer Tony Cousens heeft dat gedaan door middel van een Infographic. Thijs Heijman via een Prezi.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Google Hangouts in het onderwijs gebruiken

How to Use Hangouts in the Classroom is een heel praktisch artikel over het gebruik van de steeds populairder wordende synchrone communicatietoepassing van Google.

Lees meer ›

Tags: , , ,

ICT en leren: trends en uitdagingen

Vandaag mocht ik een presentatie over ICT en leren verzorgen tijdens een studiedag van het College van Bestuur en Directeuren Overleg van het Alfa College.

Lees meer ›

Tags: ,

Waarom is er nog steeds aparte aandacht nodig voor digitale didactiek? #ddd13

Zo af en toe (zoals vanochtend via twitter) steekt de vraag de kop op of we wel apart moeten spreken over ‘digitale didactiek’. Ik vind nog steeds van wel. Helaas, nog steeds van wel.

Lees meer ›

Tags:

De juiste leertechnologie kiezen

Hoe kun je als onderwijsprofessional op een goede manier keuzes maken uit de veelheid aan leertechnologieën waarover je vandaag de dag kunt beschikken? eSchool News geeft raad.

Lees meer ›

Tags: , ,

Top

%d bloggers liken dit: