Blog archief

Microcredentials in Europa

Er wordt al enkele jaren gesproken over het gebruik van microcredentials. Er gebeurt nu van alles op dit terrein. Voor flexibilisering van het onderwijs en met name voor een leven lang leren is deze ontwikkeling relevant.

Lees meer ›

Tags: , ,

Intensief begeleiden bij gepersonaliseerd online leren #SURFopreis

Het College for America is een innovatief onderwijsconcept voor flexibel leven lang leren. Wat zijn belangrijke kenmerken?

Lees meer ›

Tags: , ,

Artikel Innovatieve leeractiviteiten binnen OpenU

Onderstaand artikel is de tweede bijdrage die ik over OpenU (het project van de Open Universiteit waar ik projectleider van ben) heb geschreven. Het artikel is gisteren verschenen in Onderwijsinnovatie, december 2011.

Innovatieve leeractiviteiten binnen OpenU

Wilfred Rubens
De auteur is projectleider OpenU en verbonden aan het Centre for Learning Sciences and Technologies (CELSTEC) van de Open Universiteit.

Lees meer ›

Tags: , ,

OpenU: vier typen gebruikers (#in)

Gisteren blogde ik over een artikel over OpenU, dat ik voor het blad Onderwijsinnovatie heb geschreven. Ik kreeg o.a. de vraag of of er mogelijkheden zijn om te snuffelen. En ja: die zijn er.

Verder wil ik benadrukken dat OpenU ook bedoeld is voor studenten aan de Open Universiteit.

Lees meer ›

Tags: , ,

Een leven lang leren via OpenU (#in)

Onderstaand artikel gaat over OpenU, het project van de Open Universiteit waar ik projectleider van ben. Het artikel is gisteren verschenen in Onderwijsinnovatie, september 2011, p. 32-33.

Een leven lang leren via OpenU

Met OpenU wil de Open Universiteit volwassenen faciliteren een leven lang te leren.

Lees meer ›

Tags: , ,

Organisatie onderwijs belemmerend voor een leven lang leren (#in)

Mijn collega Toon Berkers attendeerde mij op onderstaande videoboodschap van Frans Leijnse. Leijnse gaat in op de rol van hogescholen bij een leven lang leren. Ik denk dat deze video ook relevant is voor het middelbaar beroepsonderwijs en de universiteiten.

Volgens Leijnse staat de organisatievorm van het hoger beroepsonderwijs de effectieve en efficiënte vormgeving van een leven lang leren in de weg.

Lees meer ›

Tags: , ,

Kennisinvesteringsagenda 2010 bevat goede ingrediënten voor onderwijsinnovatie

Je kunt van het Innovatieplatform vinden wat je wilt, maar hun meest recente Kennisinvesteringsagenda 2010 mag er zijn, ook al ontbreekt de rol van ICT in de uitgave. In dit rapport wordt onder meer prioriteit gegeven aan topdocenten voor elke onderwijsdeelnemer, meer maatwerk in het onderwijs en een leergieriger cultuur als voorwaarde voor een leven lang leren.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Verlaat het e-portfolio de fase van desillusie?

Elektronische portfolio's kunnen worden gebruikt voor een leven lang leren, maar daar moet wel wat voor gebeuren. Dat stelt Dian Schaffhauser in Here, There, & Everywhere. Zij richt zich daarbij op het hoger onderwijs, maar ik vind haar bijdrage ook relevant voor andere onderwijssoorten.

In deze bijdrage stelt de auteur dat het e-portfolio bij ongeveer 40% van alle instellingen voor hoger onderwijs is ingevoerd.

Lees meer ›

Tags: , ,

Top

%d bloggers liken dit: