Blog Archives

Open en flexibel onderwijs #owd12

Het netwerk open hogeschool informatica (NOH-I) wil evolueren van blended learning naar open en flexibel onderwijs. José Eggink deelde haar ervaringen met dit initiatief tijdens workshop drie van de Onderwijsdagen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Ontmantel de open leercentra

Het open leercentrum is een achterhaald concept dat het onderwijs meer kwaad doet dan goed. Het onderwijs zou er goed aan doen deze centra (inclusief de aparte computerlokalen) zo snel mogelijk te ontmantelen, en op een andere manier in te richten.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Autumn school open leermaterialen (##in)

  • Wat verstaan we onder open leermaterialen, wat zijn de (on)mogelijkheden en wie zijn de doelgroepen?
  • Waar vind ik open leermaterialen en hoe kan ik die beoordelen?
  • Waarom zou ik de door ons gebruikte leermaterialen vrij willen aanbieden aan collega’s en studenten van andere onderwijsinstellingen?
  • Hoe kan ik zelf open leermaterialen maken en aanbieden via internet?

Lees meer ›

Tags: , ,

De brug tussen de PLE en de ELO

Jonathan Mott probeert met een open leernetwerk een brug te slaan tussen de persoonlijke leeromgeving (PLE) en de elektronische leeromgeving (ELO) van de onderwijsinstelling.

De ELO ligt de laatste jaren -vooral in kringen van radicale onderwijsvernieuwers- onder vuur. Een ELO zou vooral sterk zijn voor de administratieve kant van het leren,

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Open leren en open education

Er is een heus ideologisch debat gaande op het gebied van 'open education'. Kern van de discussie: je hebt meer nodig dan vrij toegankelijke leerstof (open educational resources), om te kunnen spreken van 'open education'. Je hebt onder meer een radicale pedagogiek nodig om de toegankelijkheid van het onderwijs te vergroten.

Lees meer ›

Tags: ,

Top

%d bloggers liken dit: