Blog Archives

Open badges als koets zonder paarden?

Verleden week verscheen het SURF-paper (pdf) over een nationale aanpak van open badges in het onderwijs. SURF kiest hierin voornamelijk voor een formele benadering van open badges. Je kunt echter ook een heel andere benadering kiezen, die badges niet gelijkstelt aan mini-certificaten.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Verwar passie niet met competentie

Als je wilt innoveren, is passie van groot belang. Je moet er echter voor waken om passie te verwarren met competentie. Dat stelt Scott Anthony. Wat mij betreft kun je ook geen passie hebben zonder inhoudelijk competent te zijn.

Lees meer ›

Tags: ,

De school van het leven (#in)

Waarom is werk vaak zo onbevredigend? Waarom kunnen relaties zo uitdagend zijn? En wat kunnen we doen om de wereld te verbeteren. Over deze filosofische vragen buigt zich de Londonse School of Life.

The School of Life is a place to step back and think intelligently about these and other concerns.

Lees meer ›

Tags: ,

Geen data, maar passie in het onderwijs (#in)

The Answer to Teacher Retention: Find Passion (Not Data) Driven Schools bekritiseert scholen die gericht zijn op het meten van gemakkelijk in kaart te brengen -en sterk gestandaardiseerde- leerresultaten, en niet gericht zijn op het aanwakkeren van passie bij leerlingen en onderwijsgevenden. Is het dan vreemd dat docenten zo vaak het onderwijs verlaten,

Lees meer ›

Tags: , ,

Meer aandacht voor passie en talent als pedagogische opdracht (#in)

Mooie blogpost van Lisa Nielsen. Zij bekritiseert het bestaande onderwijssysteem dat er weliswaar voor zorgt dat jongeren zich cognitief ontwikkelen (wat resulteert in een diploma), maar leerlingen in feite onvoldoende stimuleert na te denken wat zij nu echt met hun leven aanwillen. Terwijl passie en intrinsieke motivatie in veel gevallen de sleutel tot maatschappelijk succes vormen.

Lees meer ›

Tags: , ,

De heilige drie-eenheid van het onderwijs

Gisteren heb ik  een recensie geschreven van het boek Drive van Daniel Pink. En precies datzelfde heeft Bruce Hammonds vandaag gedaan (een mooi voorbeeld van serendipiteit). Hij schrijft onder andere over de relatie van Pink's boek met leren:


Real learning is achieved when the joy of learning is its own reward We need to help our students ‘direct their own lives’,

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Top

%d bloggers liken dit: