Blog Archives

Wat is goede feedback?

Feedback is essentieel voor leren en voor het verbeteren van werkprestaties. Je leest vaak dat feedback positief moet zijn. Maar ook constructief geformuleerde kritiek kan leerzaam zijn.

Lees meer ›

Tags: , ,

Hoe ICT het MBO kan versterken (keynote) #samboict

Vandaag heb ik een keynote mogen verzorgen tijdens de 36e saMBO-ICT Conferentie . Het thema van deze conferentie was ‘digitalisering van het onderwijs’. Ik ben op drie onderwerpen ingegaan. Office 365 als volwaardige vervanger van de digitale leeromgeving hoorde daar niet bij. Maar wat wel?

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Uitgangspunten kwalitatief goede technology enhanced learning

Het gebruik van ICT voor leren is geen sinecure. Er is geen leertechnologie of app die garandeert dat lerenden ook met succes leren. Maar volgens Laura Moorhead zijn er wel 8 uitgangspunten waaraan ‘technology enhanced learning’ moet voldoen.

Lees meer ›

Tags: ,

Belangrijkste principes van innovatief leren

Leren is een sociaal proces en emoties vormen een integraal deel van het leren. Samen met vijf andere uitgangspunten moeten deze principes de basis vormen van leren dat jongeren voorbereidt op de kennissamenleving.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Wetten van menselijk gedrag in een professionele leergemeenschap

Tachtig procent van de uitkomsten wordt veroorzaakt door twintig procent van de factoren. Zo luidt één van de toepassingen van het Paretoprincipe. Rob Jacobs heeft deze 'wet', samen met zeven andere wetten van menselijk gedrag, losgelaten op communities waarin professionals leren. In het geval van het Paretoprincipe levert dan 20% van de leden 80% van de bijdragen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Top

%d bloggers liken dit: