Virtuele klas-sessie activerende didactiek en leertechnologie

Gisteravond, 21 januari 2021, heb ik in het kader van de postbachelor opleiding over e-learning weer een virtuele klas-sessie verzorgd over activerende didactiek en leertechnologie.

Ik had deelnemers vooraf gevraagd een ‘beeld’ mee te nemen dat zij hebben van activerende didactiek. Dat beeld kon een voorwerp zijn of een foto. Ik heb hen gevraagd dat beeld voor de camera te houden. Vervolgens hebben we enkele beelden besproken.

Daarna heb ik deelnemers de volgende vraag gesteld, waar ik aan het eind op terug zou komen:
Bedenk één vraag waarmee je kunt checken of een deelnemer aan deze sessie na afloop weet hoe h/zij een onderdeel van de inhoud van de sessie kan toepassen.

Tijdens deze virtuele klas-sessie zijn we vervolgens onder meer ingegaan op drie redenen waarom ICT lang niet altijd op een effectieve, leerzame, manier wordt gebruikt:

  1. Blended learning en e-learning worden niet op een goede manier geïmplementeerd. Technische issues zijn daar een voorbeeld van.
  2. Er is sprake van een verkeerd gebruik van technologie of van het onvoldoende benutten van didactische eigenschappen van technologie. Een recent voorbeeld is het gebruik van een applicatie voor synchroon online leren voor online proctoring. Ik heb deelnemers laten nadenken over voorbeelden uit de eigen praktijk.
  3. Leertechnologie wordt niet op een didactisch goede manier ingebed. Bijvoorbeeld opgenomen hoorcolleges voor deeltijd-studenten (als vervanger van hoorcolleges).

Je zou leertechnologie meer moeten gebruiken voor het faciliteren van een activerende didactiek. We weten namelijk mede op onderzoek dat blended learning kan leiden tot goede leerresultaten, maar dat dit afhangt van het toepassen van ‘evidence-informed’ principes.
Daar zijn we vervolgens op ingegaan, aan de hand van bouwstenen voor een effectieve didactiek (Surma cs, 2019) en First Principles of instruction (Merrill, 2002).

Ik heb vijf principes kort gepresenteerd, en de deelnemers daarna na laten denken over online werkvormen bij die vijf principes:

  • Laat lerenden leerstof actief verwerken (diverse voorbeelden)
  • Activeer voorkennis.
  • Gebruik leertechnologie voor toetsing als leer- en oefenstrategie.
  • Gebruik leertechnologie voor het geven van feedback.
  • Lerenden zijn betrokken bij het oplossen van realistische problemen

In aanvulling op de voorbeelden van de deelnemer, heb ik ook zelf voorbeelden gegeven. Daarna heb ik een quiz gehouden.

Tenslotte ben ik ingegaan op de wisselwerking tussen leertechnologie en didactiek. Daarbij heb ik onder meer benadrukt dat je niet alleen moet kijken naar welke leeractiviteiten je kunt faciliteren met technologie, maar ook hoe leertechnologieën jou in staat stelt bepaalde leeractiviteiten te ontwikkelen.

Hieronder vind je mijn slides:

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord