Wat zijn de grootste uitdagingen van online onderwijs en online leren?

Verleden week ben ik in het kader van de micromodule “Wat is online onderwijs?”, die de Open Universiteit binnenkort lanceert, geïnterviewd. Ik kreeg onder meer de vraag wat de belangrijkste uitdagingen van online onderwijs zijn. Het antwoord dat ik gaf, was te kort. Vandaar deze meer uitgebreide bijdrage.

Online onderwijs is onderwijs waarbij de leermaterialen, tools en diensten (zoals begeleiding) volledig of voor ten minste 80%
via het internet beschikbaar worden gesteld (de definitie is van SURF). Bij face-to-face onderwijs kan internettechnologie ook worden ingezet, maar is het aandeel ‘online’ nog geen 30% (blended learning zit daar tussenin).

Je kunt verschillende uitdagingen van online onderwijs en online leren onderscheiden.

  • Lerenden hebben bijvoorbeeld te maken met uitdagingen op het gebied van leren online te leren (planningen maken en je er aanhouden, effectieve online leerstrategieën toepassen, etc).
  • Docenten/opleiders hebben bijvoorbeeld te maken met uitdagingen op het snijvlak van didactiek, inhoud en technologie (TPACK). Docenten/opleiders moeten zichzelf bijvoorbeeld niet alleen de vraag stellen hoe je leertechnologie kunt gebruiken om bepaalde leeractiviteiten te versterken, maar zij moeten zichzelf ook de vraag stellen welke nieuwe leeractiviteiten je kunt uitvoeren of doelen je kunt bereiken, nu je de beschikking hebt over nieuwe leertechnologie. Er is meer mogelijk dan de traditionele online module (die sommigen ‘de e-learning’ noemen).
  • Organisaties hebben ook met tal van uitdagingen te maken. Deze hebben te maken met visie- en strategieontwikkeling, met de vormgeving van professionalisering en ondersteuning, met curriculum- en onderwijsontwikkeling (o.a. meer flexibilisering toepassen zonder individueel leren eenzijdig te faciliteren en een ontwerp realiseren waarbij lerenden zo min mogelijk voortijdig de pijp aan Maarten geven), met het creëren van een krachtige digitale leeromgeving, met het opnieuw inrichten van bepaalde processen (zoals inschrijven), met de ontwikkeling van een business case en met het beheersen van kosten (ook in relatie tot het realiseren van een passende infrastructuur).

Maar er zijn ook uitdagingen voor de branche van online onderwijs en online leren als geheel:

  • Veel mensen (waaronder docenten, opleiders) beschouwen online leren als inferieur. Dat heeft de branche deels aan zichzelf te danken vanwege de ‘page turner’-content. Online leren hoeft echter geen eenzaam leren te zijn.
  • Ik vraag me af of veel mensen niet eerder bereid zijn te betalen voor face-to-face onderwijs dan voor online onderwijs. Veel mensen associëren internet nog steeds met ‘gratis’. Ze betalen liever € 1000 voor een studiedag dan € 250 voor een online leeractiviteit met meer inhoud. Uiteraard is dat niet terecht. Op het gebied van online leren hebben massive open online courses ook bijgedragen aan het beeld dat online leren ‘gratis’ kan zijn. Ik vermoed dat de toenemende diversiteit op het gebied van online leren en online services in het algemeen mensen vertrouwd maken met betalen voor de waarde van online leren.
  • Het ontwikkelen van meer, en meer toegankelijke toepassingen voor het online ontwikkelen van sociale en communicatieve vaardigheden. Er is in vergelijking met tien jaar geleden al steeds meer mogelijk op dit terrein.
  • Het ontwikkelen van tools en strategieën waarmee we de cognitieve een psychologische drempel, die veel lerenden ervaren bij online leren, kunnen overbruggen. Hiertoe hoort het ontwikkelen van kwalitatief betere interactiemogelijkheden waarmee lerenden kunnen compenseren dat men elkaar niet ziet.
  • Het buiten de deur houden van niet-ethische toepassingen. Je hebt technologieën waarmee je op basis van het analyseren van patronen in leergedrag kunt voorspellen of mensen bijvoorbeeld een bepaalde opleiding met succes afronden. Je kunt deze technologieën gebruiken als input om lerenden beter te begeleiden, maar je kunt op basis hiervan lerenden ook selecteren. Dat laatste moet je niet willen. Onder andere omdat de data die aan deze beslissingen ten grondslag liggen, bepaald nog niet onfeilbaar zijn (los van de werking van de algoritmes).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: