Welke trends zullen de komende jaren van grote invloed zijn op technology enhanced learning?

Dian Schaffhauser signaleert negen trends op het gebied van leertechnologie. De trends zijn niet alleen technologisch van aard. De auteur legt ook andere accenten dan anderen vaak doen als het gaat om trends.

Rode draad hierin is

Delivering authentic experiences in the classroom and learning how to juggle district data

1. Virtual reality.
Het realiseren van zo authentiek mogelijke leerervaringen komt tot uiting in virtual reality. De auteur verwacht dat deze toepassingen meer toegankelijk worden als de kosten voor de technologie zullen dalen. Lerenden zullen deze toepassingen ook steeds meer gebruiken om te creëren (bijvoorbeeld met behulp van 360 graden camera’s). Lerenden ontwikkelen hierdoor relevante bekwaamheden en zij zijn bezig met onderwerpen die hen persoonlijk interesseren. Dit laatste is een veel gehoord argument. Onderwijs moet er echter ook op gericht zijn dat lerenden zich gaan interesseren voor bepaalde onderwerpen, omdat deze betekenisvol voor hen zijn.

2. Maken.
Ook deze trend sluit aan op authentieke leerervaringen. Lerenden gebruiken technologieën om fysieke en digitale objecten te ontwerpen en te creëren. Deze benadering zal niet zo zeer een aparte plek binnen het onderwijs krijgen, maar geïntegreerd worden in het curriculum. Daarmee wordt het onderwijs ook persoonlijker omdat lerenden veel keuze hebben van wat zij willen maken. Ik heb al eerder geschreven over de grenzen van personalisering.

3. Computational thinking
Hierbij gaat het niet zo zeer om programmeren en coderen:

Computational thinking is about how you as a person direct and manipulate the technology around you.

Het gaat om systematisch problemen oplossen, om logica, om data analyseren en om systeem denken. Deze bekwaamheden komen ook terug in leerdoelen/leeruitkomsten.

4. Het bedenken van regels voor het gebruik van data van lerenden.
Er wordt kritischer gekeken naar privacy, beveiliging (en ethiek) als het gaat om het analyseren van data van en over lerenden. De Amerikaanse overheid realiseert zich daarbij in toenemende mate hoe verwarrend bestaande regelgeving op dit gebied is. Meer proactief communiceren met ouders over dit onderwerp is ook van groot belang.

5. Veel aandacht voor cybersecurity
Mede vanwege de beperkte ICT-ondersteuning vormen onderwijsinstellingen volgens Schaffhauser laag hangend fruit voor hackers die op zoek zijn naar gevoelige data. Zo zijn websites van Amerikaanse scholen al gehackt door pro-IS aanhangers. Het onderwijs is volgens de auteur onvolwassen als het gaat om cybersecurity.

6. De dominantie van Google
Google Chromebooks, Google Classroom. Waarschijnlijk is dit pas het begin van de invloed van Google op het onderwijs. Leveranciers van educatieve technologie investeren ook in integraties. Persoonlijk hoop ik echt op meer diversiteit en niet op afhankelijkheid van één moloch. Je betaalt ook altijd een prijs. In het Nederlandse onderwijs zie ik overigens nog veel Microsoft terug. Op het gebied van digitale leeromgevingen, kom ik Google Classroom nog niet tegen.

7. De modernisering van netwerken ligt onder vuur.
Dit lijkt een typische Amerikaanse aangelegenheid.

8. Videoconferencing zal lerenden in toenemende mate met elkaar verbinden.
Ik herken deze ontwikkeling. Mogelijk wordt videoconferencing in onze regio met lerenden meer intensief gebruikt voor samenwerking in kleinere groepen dan voor online les.

9. Vertrouwen staat onderdruk.
Uiteraard vanwege de discussie over ‘fake news’. Maar Dian Schaffhauser heeft gelijk. Je zult steeds kritischer moeten kijken naar welke content, instituties en personen je kunt vertrouwen. Lerenden zullen in toenemende mate moeten leren inhoud kritisch te beoordelen. Dat niets dat gemaakt is, ‘neutraal’ is.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , , ,
Top

%d bloggers liken dit: