"Chambers op klompen"

"Human capital dient te focussen op de ontwikkeling van resultaatgerichte best practices waarbij commitment van de stakeholders win-win situaties creŽert." Aldus een willekeurig resultaat van de adviesmatrix op http://www.adviesjargon.nl/. Deze site neemt op een alleraardigste manier het turbotaalgebruik van de consultant, eh adviseur, op de hak.
Toch is turbotaal niet altijd te vermijden omdat synoniemen vaak minder krachtig zijn (vandaar ook de term "turbo"; met turbo heeft een motor immers meer vermogen). 

Neem de hierboven gebruikte term "commitment". Het synoniem "toewijding" klinkt wel erg religieus, "loyaliteit" is wat vaag en "steun" niet sterk genoeg. Als e-learning consultant gebruik ik de term "commitment" daarom regelmatig. Voor een succesvolle invoering van e-learning is commitment namelijk essentieel. En dat begint bij de leiding van een organisatie.
Laatst discussieerde ik met een aantal collega's over de vraag: hoe merk je dat de organisatieleiding daadwerkelijk gecommitteerd is aan een succesvolle invoering van e-learning? Volgens mij kun je een antwoord geven op deze vraag door te kijken naar het gedrag van leiders van organisaties die succes hebben met e-learning (als gebruiker, niet als producent/dienstverlener).

Neem als voorbeeld ICT-gigant Cisco. De grote baas van Cisco, John Chambers, is al een aantal jaren groot pleitbezorger van e-learning. Uiteraard omdat een toename van e-learning de vraag naar ICT-infrastructuur zal doen toenemen (en dus naar producten van Cisco). Maar Chambers pleit vooral voor de inzet van e-learning omdat hij ervan doordrongen is dat deze manier van leren veel toegevoegde waarde heeft voor een multinationale onderneming als Cisco. Dankzij e-learning kunnen producten van Cisco sneller op de markt worden gebracht, omdat medewerkers zich de kennis van deze producten in kortere tijd toe kunnen eigenen. Dit voordeel heeft er onder meer toe bijgedragen dat John Chambers al enkele jaren bevlogen inleidingen houdt over e-learning. Zowel binnen Cisco als daarbuiten. Chambers benadrukt in een groot aantal interviews het belang van e-learning. Hij investeert flink in e-learning (ook zonder in aanmerking te komen voor subsidies), durft risico's te nemen en is niet te beroerd zijn organisatie aan te passen om e-learning slagvaardig in te voeren. Verder stimuleert hij medewerkers en als het moet verplicht hij ze ook om op deze manier te leren. Cisco biedt leerstof bijvoorbeeld nauwelijks meer via de "traditionele" manier aan (voor degene die niet graag "e-leert"). Om aan het werk te blijven zul je dus wel moeten "e-leren". Natuurlijk: deze "Get wired or get fired"-houding is erg Amerikaans en past niet goed bij de manier waarop we binnen Nederlandse arbeidsorganisaties met elkaar omgaan. Maar bij John Chambers is wel ontegenzeggelijk sprake van "commitment", en dus is binnen Cisco een belangrijke randvoorwaarde, om e-learning met succes organisatiebreed in te voeren, aanwezig. 

Het is al vaker gezegd. Het concurrerend vermogen van organisaties wordt voor een groot deel bepaald door de mate waarin en snelheid waarmee deze organisaties er in slagen kennis te vernieuwen en om te zetten in toegevoegde waarde voor kun klanten. E-learning fungeert hierbij als de turbo. Ik hoop dan ook voor de Nederlandse economie dat er veel "Chambers op klompen" zullen komen. Of bent u wel eens een Nederlandse topmanager tegengekomen die wat betreft e-learning in zijn gedrag enigszins lijkt op Chambers? 

Wilfred Rubens, e-learning consultant
http://www.wilfredrubens.com

wilfred@wilfredrubens.com