"Ticking away the moments that make up a dull day"

Onlangs heb ik de verzamel-cd "Echoes" van de symfonische rockgroep Pink Floyd gekocht. Een groot aantal nummers is eigenlijk van voor "mijn tijd" (althans als het gaat om het bewust genieten van muziek). Maar wat betreft muziekvoorkeur leef ik graag in het verleden. En van de betere nummers is "Time". Oorspronkelijk uit 1977, als ik me niet vergis. Het nummer opent met de zin "Ticking away the moments that make up a dull day" en ik realiseerde me hoe weinig deze zin van toepassing is op onze sector. Het Engelstalige gezegde "Time flies when you're having fun" geldt veel sterker voor degene die actief is op uw en mijn boeiende vakgebied: e-learning.

Ter illustratie. Verleden week viel een artikel uit het tijdschrift Opleiding & Ontwikkeling van 1999 in mijn handen. Het betrof een lijst met verklarende woorden op ons vakgebied. Als je deze lijst nog eens doorneemt, wordt duidelijk hoeveel er binnen nog geen drie jaar is veranderd.

Allereerst valt op dat de term "e-learning" nergens wordt verklaard. Vreemd is dat niet. Want hoewel vandaag de dag menigeen te pas en te onpas de term "e-learning" gebruikt, is dit begrip pas een jaar of twee oud. Maar binnen die twee en een half jaar heeft het absoluut een dominante positie in ons vakjargon verworven: volgens de zoekmachine Google komt "e-learning" op dit moment bijna twee keer zo vaak voor als "online learning".

Verder valt in het artikel op dat uitgebreid aandacht wordt geschonken aan algemene "Internet-termen". Professionals die in 2002 aan de slag gaan met e-learning hoef je niet meer uit te leggen wat een "browser" is of dat "surfen" meer is dan een populaire zomersport. Toch?

Het meest opvallende, echter, is de informatie onder de letter "L". Hier wordt een term als leermanagementsysteem niet vermeld, laat staan het nog recentere leercontentmanagementsysteem! Voor uw informatie: KPMG Consulting omschrijft een leermanagementsysteem (LMS) als een applicatie die de administratieve en logistieke processen rondom het leren ondersteunt, zoals het registreren en inschrijven van cursisten, de voortgangsregistratie en de resourceplanning (bijvoorbeeld mensen, middelen en ruimtes). Een leercontentmanagementsysteem (LCMS) is volgens onze definitie een content management systeem dat speciaal voor het maken van leercontent is gemaakt. Met een goed LCMS is het mogelijk om leerobjecten (ook een begrip dat in het O&O-artikel niet wordt toegelicht) individueel dan wel in teams te ontwikkelen en te beheren (o.a. versie- en variatiebeheer). Zie Weistra, H. (2001), "e-Learning: LMS. LCMS of beide?", in: Opleiding & Ontwikkeling, 9/2001, p. 39-40.

Als we weer Google los laten op deze termen, wordt extra duidelijk hoe nieuw deze termen zijn. "Learning content management system" scoort half januari 2002 ongeveer duizend keer, terwijl "learning management system" meer dan tien maal zo veel hits telt!

Toen ik eind jaren tachtig van de vorige eeuw bezig was met mijn afstudeerscriptie gold als stelregel dat je geen gebruik moest maken van artikelen die ouder waren dan tien jaar. Je liep anders een flink risico verouderd materiaal te hanteren. Op ons vakgebied kun je anno 2002 bijna geen bronnen gebruiken van drie jaar oud. Maar bepaalt dat niet ook mede het "fun"-gehalte van ons vakgebied? Met e-learning heb je immers nooit "a dull day".

Wilfred Rubens
Column http://www.e-learning.nl, Nr. 1/02