Disclaimer en Privacybeleid

Onderstaande tekst is grotendeels ontleend aan de disclaimer en het privacybeleid van de ICT& Onderwijs blog van Pierre Gorissen (gehaald van http://ictoblog.nl/disclaimer-en-privacybeleid op 25 oktober 2012).

Disclaimer

Deze website geeft mijn persoonlijke visie en mening weer. Hoewel de meeste onderwerpen gerelateerd zijn aan werkzaamheden die ik uitvoer voor mijn (vorige) werkgever(s) en klanten komen de opinies en links in op dit weblog niet noodzakelijk overeen met de standpunten van mijn (vorige) werkgever(s) en klanten. Je kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud.

Gebruik van de beschikbaar gestelde informatie geschiedt geheel en al voor de eigen verantwoording van de bezoeker van deze website en is onderworpen aan de creative commons licentie die op elke pagina zichtbaar is. Hoewel ik mijn best doe geen onjuistheden te vermelden, kan ik geen garanties geven betreffende de juistheid of geldigheid van de inhoud of de geschiktheid ervan voor welk doel dan ook.

De inhoud van andere websites die door middel van links op deze website te bezoeken zijn, is geheel en al ter verantwoording van de maker(s) van desbetreffende website. Een hier geplaatste link betekent niet automatisch dat ik achter de inhoud, opzet, visie etc. van de betreffende website sta.

De inhoud van reacties op berichten op deze site, is geheel en al ter verantwoording van de auteurs van die reacties. Een hier geplaatste reactie betekent zeker niet dat ik achter de inhoud van de betreffende reactie sta.

Ik hou mij het recht voor om, zonder voorafgaand bericht aan de auteur van de reactie, reacties te wijzigen en/of te verwijderen. Ik doe dat met grote terughoudendheid, maar wel bij naar mijn oordeel ongepast, seksistisch, racistisch en grof taalgebruik, bij overduidelijke nepnamen en bij spam.

Wil je contact met mij opnemen naar aanleiding van informatie op deze website, doe dat dan via e-mail (wilfred[at]wilfredrubenscom of via mijn contactformulier). Reclame, spam, dreigementen etc. worden daarbij niet op prijs gesteld. Alleen mail voorzien van een volledige naam en een geldig retour e-mail adres wordt serieus gelezen.

Als je deze website bezoekt, ga je ermee akkoord dat er informatie over je bezoek wordt vastgelegd. Deze informatie wordt slechts gebruikt voor statistische en administratieve doeleinden. Ik zal nooit e-mail adressen of andere ontvangen informatie van je gebruiken voor spam of marketing doeleinden zonder voorafgaande toestemming. Zie ook hieronder de meer gedetailleerde beschrijving in de Privacyverklaring.

Het is niet mijn bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie. Het kan voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval verzoek ik je om via e-mail contact met mij op te nemen. Indien het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is zal het betreffende materiaal worden verwijderd.

De inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht spellingsfouten en/of fouten in de grammatica. Wanneer de in deze disclaimer gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om mij te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste.

Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Ik behoud ten alle tijden mij het recht voor deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.

Deze disclaimer is onderworpen aan de wetten van Nederland. Geen andere wetten, voorschriften, geloofsovertuigingen of andere zienswijzen mogen aan deze disclaimer worden toegeschreven.

Privacyverklaring

Ik vind online privacy erg belangrijk. Bezoekers van mijn blog hebben daar ook recht op.

Logbestanden
De server waarop dit weblog draait produceert automatisch logbestanden. Deze bestanden bevatten naast de datum, tijd en de opgevraagde pagina/url, informatie als het IP-adres van de bezoeker, de gebruikte browser, de website die een bezoeker bij mijn weblog gebracht heeft of zoektermen die gebruikt zijn.

Op dit moment worden deze logbestanden gebruikt om automatisch rapportages met behulp van WPStats en Jetpack statistieken. Enkele van de gegenereerde rapportages bevatten IP-adressen van individuele bezoekers. Deze rapportages worden uitsluitend gebruikt om misbruik van de site, bijvoorbeeld door het hotlinken naar afbeeldingen of bestanden of om overijverige zoekmachines te traceren. Ze worden niet gebruikt om individuele profielen van bezoekers samen te stellen.

Google Analytics
Dit weblog maakt ook gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van demografische gegevens over de bezoekers te-learning.nl/blog. Raadpleeg ook Google’s privacybeleid. Mijn weblog heeft geen direct toegang tot de informatie die Google Analytics verzamelt via de cookies.

Social sharing
Dit weblog maakt gebruik een aantal WordPress plugins om knoppen te tonen waarmee berichten eenvoudig gedeeld kunnen worden via verschillende sociale media. Deze plugins gebruiken cookies om het gebruik van de knoppen te kunnen registeren en rapporteren.

Toestemming voor het plaatsen van cookies
Ik vraag vooraf expliciet toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Meer informatie over cookies en het verwijderen van cookies?

Het gebruik van embedded content van anderen, zoals bijvoorbeeld presentaties van Slideshare of video’s van Vimeo of YouTube, kan er toe leiden dat er informatie over bezoekers wordt bijgehouden. Ik heb daar geen invloed op.

Reageren
Het is niet nodig om een account aan te maken als je wilt reageren op berichten op mijn weblog. Wel is het noodzakelijk om een naam en een e-mailadres in te vullen. Optioneel kan een link naar een website aan een reactie worden toegevoegd.

Het e-mailadres is nooit zichtbaar voor andere bezoekers, het is alleen zichtbaar in de beheerinterface van het deze weblog. Het e-mailadres zal uitsluitend gebruikt worden indien de beheerder via e-mail in contact moet/wil komen met de reageerder. De verzamelde e-mail adressen zullen niet worden gepubliceerd, verkocht of anderzijds verspreid worden.

Ik modereer reacties met het oog op het voorkomen van  naar mijn oordeel ongepast, seksistisch, racistisch en grof taalgebruik, bij overduidelijke nepnamen en bij spam. De reactiemogelijkheid bij oude berichten is uitgeschakeld. Ik streef er naar reacties binnen maximaal 24 uur te publiceren. Vakantieperiode vormen hier een uitzondering op. Ik behoud mij het recht voor om de reactiemogelijkheid tijdelijk of permanent uit te zetten.

Inzage en recht op aanpassing / verwijdering
Het is voor de beheerder van dit weblog niet mogelijk om de door Google Analytics en de gebruikte plugins verzamelde informatie te wijzigen of te verwijderen. Ook het opvragen van de over een individuele gebruiker vastgelegde informatie is beperkt tot de door die bedrijven beschikbaar gestelde rapportages.

Voor wat betreft de reacties van een bezoeker geldt dat deze zelf de mogelijkheid heeft om binnen 15 minuten na het plaatsen van de reactie deze te wijzigen of verwijderen. Nadien kan dat via een mail naar wilfred[at]wilfredrubens.com.

Reacties zullen alleen dan verwijderd worden als dat de ontstane lijn van reacties bij een bericht niet verstoord. Is dat wel zo, dan zal de reactie, op verzoek van de plaatser, anoniem gemaakt worden.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

%d bloggers liken dit:
Spring naar werkbalk