Over

 

Foto Wilfred
Foto: Liesbeth Wattimury Fotografie (www.liesbethwattimury.nl)

De ontwikkeling van (aankomende) professionals en organisaties (oftewel leren) boeit me mateloos. “Leren en ontwikkelen” levert een belangrijke bijdrage aan het succes, welzijn en geluk van werknemers, organisaties en de samenleving als geheel. Sinds het begin van mijn studie ben ik geboeid door dit onderwerp. Ik gebruik de volgende definitie van leren: een duurzame verandering in gedrag of in het vermogen om je op een bepaalde manier te gedragen, als resultaat van ervaringen (Schunk, 2012).

Toen ik voor het eerst in aanraking kwam met internettechnologie, zag ik meteen de potentie ervan voor “leren en ontwikkelen”. Niet alleen vanwege de enorme hoeveelheid informatie die toegankelijk werd via het wereldwijde web, maar vooral vanwege de interactiemogelijkheden. Ik beschouw internettechnologie als ‘enabler’ en katalysator om “leren en ontwikkelen” meer effectief, efficiënt en aantrekkelijk te maken.  In het Engels spreekt men van “technology enhanced learning: TE-learning. Daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren.

Ik houd me als zelfstandig en onafhankelijk adviseur, projectleider, blogger en docent bezig met het versterken van leren en ontwikkelen met behulp van ICT. Ik wil individuen en organisaties enthousiasmeren, ondersteunen, adviseren, slimmer en bekwamer helpen maken en begeleiden. Die onafhankelijkheid vind ik van groot belang. De vragen van individuen en organisaties moeten centraal staan, en niet een bepaald product (al kan ik best enthousiast over een bepaald product zijn).

Wilfred Rubens

Disclaimer:
Deze website geeft mijn persoonlijke visie en mening weer. Hoewel de meeste onderwerpen gerelateerd zijn aan werkzaamheden die ik uitvoer voor mijn (vorige) werkgever(s) en klanten komen de opinies en links in op dit weblog niet noodzakelijk overeen met de standpunten van mijn (vorige) werkgever(s) en klanten. Je kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud. Zie ook de uitgebreide disclaimer.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen