jul 172015
 

Op het terrein van elektronische leeromgevingen is van alles gaande. Malcolm Brown, Joanne Dehoney, en Nancy Millichap menen daarom dat een volgende generatie er aan zit te komen. Deze “next generation digital learning environment” kan vergeleken worden met Lego waarbij vijf kerndomeinen centraal staan.

Continue reading »

jul 152015
 

Bij de invoering van blended learning kun je verschillende instrumenten gebruiken die hierbij behulpzaam kunnen zijn. Via een tweet van Jochem Goedhals (@JochemGoedhals) heb ik bijvoorbeeld de Institutional Blended Learning Adoption Checklist ontdekt. Ik plaats wel kanttekeningen bij de inhoud ervan.

Continue reading »

jul 112015
 

Virtual reality en ‘wearable technology’ zijn geen heel nieuwe technologieën. Het zijn wel technologieën die ‘volwassen’ worden, en op het punt staan de wijze waarop we opleiden echt te gaan beïnvloeden.

Continue reading »

jul 092015
 

Neemt het engagement, de betrokkenheid, van lerenden bij online leren toe als je docenten professionaliseert in de wijze waarop zij engagement kunnen bevorderen? Een positief antwoord op deze vraag biedt ook zicht op de effectiviteit van professionalisering.

Continue reading »

jul 082015
 

Dankzij het verzamelen van grote hoeveelheden data en analysetechnieken op het gebied van ‘machine learning’ beschikken we over meer mogelijkheden om potentiële uitvallers uit (grootschalige) online cursussen te identificeren. Vervolgens komt het aan op het plegen van effectieve interventies.

Continue reading »

%d bloggers op de volgende wijze:
Spring naar de toolbar