jun 302015
 

De kloof die lerenden bij online leren ervaren, is vaak eerder intellectueel en emotioneel van aard, dan geografisch. Het creëren van ‘nabijheid’ is dan belangrijk om lerenden gemotiveerd te houden om online te leren.

Continue reading »

jun 292015
 

Kunnen sociale netwerken zoals Facebook benut worden om over complexe onderwerpen te leren? Jazeker, concludeert een Amerikaanse hoogleraar in één van de meest gerenommeerde tijdschriften over onderzoek naar ICT en leren.

Continue reading »

jun 282015
 

Successful Flipped Classes gaat over de toepassing van een klassieke vorm van het concept van de flipped classroom. De geleerde lessen hebben te maken met de duur van video’s, de aard van opdrachten, de tijd die je besteedt aan besprekingen en het gebruik van opdrachten om studenten structuur te bieden.

Continue reading »

jun 272015
 

Wie -net als ik- de memorabele film The Longest Day een keer of 8 gezien, weet dat de zin “Blessent mon cœur d’une langueur monotone” (verwond mijn hart met eentonige matheid) uit een gedicht van Paul Verlaine de gecodeerde aankondiging was van D-Day die via Radio London werd uitgezonden. Met een overdreven gevoel voor drama heb ik deze boodschap een paar dagen geleden gebruikt om de deelprojectleiders van de implementatie te laten weten dat de stuurgroep groen licht heeft gegeven voor de live gang van de nieuwe digitale leer- en werkomgeving van de Open Universiteit.

Continue reading »

jun 252015
 

“Sharing the Power of Knowledge”. Onder die noemer organiseert het Expertise Centrum Opleidingskunde Defensie al enkele jaren een meerdaags seminar voor opleiders binnen Defensie. Ik mocht hier vandaag een keynote verzorgen over trends en ontwikkelingen op het gebied van leren met leertechnologie.

Continue reading »

jun 242015
 

Er zijn nog steeds gelovigen die menen dat ICT het onderwijs revolutionair zal veranderen. Ook al is er in honderd jaar geen technologie geweest die dit daadwerkelijk heeft gedaan. Dat geldt in het bijzonder voor de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs. De Law of Amplification zou zelfs van toepassing zijn.
Continue reading »

jun 212015
 

Ik heb altijd gedacht dat cyberpesten meer schade kon aanrichten dan ‘persoonlijk’ pesten. Het is immers heel lastig om online sporen uit te wissen, waardoor pesterijen je heel lang kunnen achtervolgen. Puur cyberpesten blijkt echter minder schadelijk te zijn dan ‘persoonlijk’ pesten.

Continue reading »

%d bloggers op de volgende wijze:
Spring naar de toolbar