Pedagogisch-didactische richtlijnen voor technology enhanced learning

Bij het ontwerpen van blended learning en online leren is het belangrijk om uit te gaan van didactische richtlijnen. Een didactische richtlijn zegt iets over hoe docenten doceren en hoe lerenden leren, over hoe een docent ervoor zorgt dat lerenden effectief leren. Vervolgens kijk je hoe je die didactische richtlijnen

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Universiteit wijst gebruik online proctoring af (tenzij…)

Bij online proctoring maken lerenden een toets terwijl toezicht online plaatsvindt (bijvoorbeeld door een surveillant van vlees en bloed of via software). Daarmee voorkom je dat lerenden ‘vals spelen’. Tegelijkertijd maken critici zich onder meer zorgen over de privacy van lerenden. Volgens Inside Higher Ed heeft de Universiteit van Michigan

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Chinese Open Universiteit vergroot dankzij AI de toegankelijkheid van het onderwijs

De Open Universiteit van China (OUC) is onlangs door de UNESCO onderscheiden voor het initiatief waarmee lerenden op het platteland mede dankzij AI en mobiele technologie meer mogelijkheden hebben om onderwijs te volgen. This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Coronacrisis heeft in de VS een impuls gegeven aan het gebruik van chatbots binnen het onderwijs

Ik geloof dat ik onlangs een bericht voorbij zag komen dat bijzonder kritisch was over het gebruik van chatbots op het gebied van marketing. Het Amerikaanse hoger onderwijs past deze AI-toepassing volgens EdTech Magazine echter in toenemende mate toe. De Coronacrisis is daar debet aan. This content is published under

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Effectief online adviseren en begeleiden

Het adviseren en begeleiden van lerenden is meestal een belangrijk onderdeel van onderwijs en opleiden. Omdat je online vaak subtiele aanwijzingen mist, verloopt dit proces bij online leren vaak moeizaam. Het Online Learning Advising Model hanteert daarom andere strategieën om de mentale toestand van een lerende of diens behoefte aan

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Badges en blockchain technologie voor het erkennen van bekwaamheden

From Badging to Blockchain: Documenting Skills Learned van Ray Schroeder bevat op zich weinig nieuwe inzichten op het gebied van microcredentials, maar vat de relevantie van deze trend vanuit een specifiek perspectief mooi samen. This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Proctorio is slechter in staat gezichten van zwarte studenten te herkennen (en discrimineert daardoor)

Het afgelopen jaar zijn verschillende onderwijsinstellingen op grote schaal online proctoring, het online surveilleren tijdens een toets, gaan toepassen. Deze aanpak is bepaald niet onomstreden. Recent is ook nog eens gebleken dat bepaalde online proctoring software niet-witte studenten discrimineert. This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Waarom zijn smartphones zo afleidend? Niet vanwege notificaties

Als we ons veel laten afleiden is dat schadelijk voor ons werk en voor ons leren. Smartphones worden daarbij vaak gezien als “weapons of mass distraction“. En het zouden vooral de vele notificaties zijn, die ons afleiden van taken die we eigenlijk moeten uitvoeren. Dat laatste blijkt echter genuanceerd te

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Hoe kun je volgens studenten service design de betrokkenheid van lerenden bij online leren vergroten?

De afgelopen weken heb ik onder meer gefungeerd als opdrachtgever van twee projectgroepen van studenten van Zuyd Hogeschool. Zij hebben zich via Service Design Thinking verdiept in een oplossing om de verbondenheid tussen lerenden en docenten bij online leren te verbeteren. This content is published under the Attribution 3.0 Unported

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Welke verbeteringen kunnen docenten volgens lerenden realiseren als het gaat om online leren?

Menig docent heeft tijdens de coronacrisis voor het eerst online leren toegepast. Vanochtend heb ik twee bijdragen gelezen waarin lerenden een aantal verbeterpunten formuleren, op basis van hun ervaringen. This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder