Feb 142016
 

Eind februari 2010 schreef ik de blogpost Laptops in het onderwijs: klep dicht, waarin ik onder meer pleit voor een selectief en didactisch zinvol inzetten van laptops in het onderwijs. Ik was daarom ook aangenaam verrast toen ik het boek ‘Kleppen dicht’ aangekondigd zag. Dit boek gaat ook over de manier waarop je ICT zodanig kunt inzetten dat het bijdraagt aan effectief leren. In deze bijdrage bespreek ik deze uitgave.

Continue reading »

Feb 132016
 

Technologische ontwikkelingen hebben er toe bijgedragen dat we steeds gemakkelijker online video kunnen gebruiken bij technology enhanced learning. Eén van de toepassingen is het gebruik van video voor het geven van instructies. Welke varianten zijn daarbij mogelijk?

Continue reading »

Feb 112016
 
Wat zijn cruciale elementen bij de inrichting van een digitale leeromgeving? Wat mij betreft vooral het gezamenlijk ontwikkelen van een concreet onderwijsmodel, een duidelijke focus op functionaliteiten, en veel aandacht voor user interaction design.

Continue reading »

Feb 102016
 

Vanaf 2007 heeft ’s werelds grootste uitgeef concern, Pearson, een actieve rol gespeeld op het gebied van elektronische leeromgevingen. Aan die periode komt nu een eind. Wat betekent dit voor de markt van elektronische leeromgevingen als geheel?

Continue reading »

Feb 092016
 

Elk jaar voert de Babson Survey Research Group in opdracht van onder meer Pearson onderzoek uit naar de stand van zaken van online leren in het Amerikaanse hoger onderwijs. Een aantal zaken valt op.

Continue reading »

Feb 072016
 

Volgens het recent verschenen Horizon-rapport nemen veel lerenden hun devices mee naar de onderwijsinstelling. Joshua Kim formuleert daarom drie richtlijnen voor het gebruik hiervan in de klas. Ik geef er commentaar bij.

Continue reading »

Feb 062016
 

De afgelopen week is 2016 Higher Education Edition (pdf) van het NMC Horizon Report verschenen met ruim 50 pagina’s tekst over de belangrijkste ‘trends’ die bijdragen aan de versnelling van de adoptie van ICT, mogelijke belemmeringen hierbij en belangrijke ontwikkelingen op het gebied van ICT en leren.

Continue reading »

Feb 052016
 

Er zijn online diverse stappenplannen of aanpakken te vinden die je kunnen helpen bij de ontwikkeling van ‘blended learning’. Zelf gebruik ik een aanpak met negen stappen.  Een Vlaams design team ‘blended learning’ heeft een website gemaakt waarin vier stappen worden uitgewerkt.

Continue reading »

%d bloggers op de volgende wijze:
Spring naar de toolbar