nov 222014
 

Instellingen en bedrijven zouden zich het leven eenvoudiger kunnen maken als zij medewerkers zelf verantwoordelijk zouden maken voor aanschaf en beheer van smartphones. Een tegemoetkoming in de kosten kan volstaan. Volgens mij zijn de medewerkers daar ook mee gediend.

Continue reading »

nov 212014
 

Op 7 november j.l. vond de conferentie van het Welten-instituut plaats. Vandaag zijn de video-opnames van de plenaire gedeeltes voor alle belangstellenden beschikbaar gekomen.

Continue reading »

nov 192014
 

Massive open online courses vormen wellicht niet de ‘change agent’ van het hoger onderwijs, die sommigen verwachten en anderen hopen. MOOCs sluiten wel aan bij trends die de fundamenten van het huidige systeem van hoger onderwijs kunnen aantasten. Wat mij betreft is die ontwikkeling niet per definitie positief. Ze raken volgens mij namelijk ook de kern van het (hoger) onderwijs.

Continue reading »

nov 192014
 

Welke innovatieve didactische benaderingen worden mogelijk gemaakt dankzij nieuwe technologieën? Een recente publicatie van de Britse Open Universiteit geeft hier zicht op. Daaruit blijkt dat niet altijd sprake is van een hele nieuwe benadering, maar van een innovatie die eindelijk het omslagpunt van bredere acceptatie heeft bereikt.

Continue reading »

nov 162014
 

Van 19 t/m 26 november aanstaande verzorgt Dr. Marco Kalz van de Open Universiteit de gratis online masterclass ‘Open online onderwijs: disruptieve innovatie of oude wijn in nieuwe zakken?’. Ik werk hier ook aan mee.

Continue reading »

nov 142014
 

Hoe ervaren lerenden deelname aan MOOCs? Blogposts van deelnemers geven daar een beeld van. Daarom attendeer ik jullie met genoegen op twee blog posts van deelnemers aan de MOOC ‘Blended learning ontwikkelen’.

Continue reading »

%d bloggers op de volgende wijze: