Zijn volwassen lerenden zelf verantwoordelijk of ze participeren in een blended leertraject?

Gisteravond vond de openingssessie plaats van een ‘blended’ leertraject voor trainers en opleiders van Nevi over blended learning. Ik begeleid dit leertraject. Eén van de discussies ging over de vraag of het niet erg ‘schools’ is om volwassen lerenden aan te spreken als zij niet actief participeren in blended learning.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Zal Emotion AI de potentie van online leren versterken (in de toekomst)?

Mensen onderscheiden zich onder andere van computers doordat zij emoties kunnen tonen. Emoties spelen een belangrijke rol in het aangaan van relaties en ook binnen leerprocessen. Computers worden echter steeds beter in het herkennen van en reageren op emoties. Dat heeft volgens Vishal Soni gevolgen voor online leren. Dat is

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

UNESCO’s nieuwe website over digitaal leren en transformatie van het onderwijs

Jullie weten dat ik kritisch sta ten opzichte van het gebruik van grote woorden zoals transformatie van het onderwijs. Dat is vooral geredeneerd vanuit Nederlands perspectief. We moeten echter ook verder kijken dan onze neus lang is. Daarom is UNESCO’s nieuwe website Digital learning and transformation of education de moeite

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Welke digitale leertheorieën en modellen zou je moeten kennen?

Volgens Erik Ofgang en Shelly Terrell is het niet voldoende dat je vandaag de dag bekend bent met algemene leertheorieën, bijvoorbeeld van Bandura en Vygotsky. Docenten en opleiders moeten volgens hen ook vertrouwd raken met theorieën, modellen en benaderingen die inzicht geven in hoe technologie, sociale media en internet het

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Minder nadruk op content, meer nadruk op verbindingen. De toekomst van leertechnologie?

Julia Freeland Fisher van het Christensen Institute voorspelt in Connection over content: A new era for education technology een verschuiving in de toepassing van leertechnologie. Ontwikkelaars van leertechnologie zullen zich meer focussen op het faciliteren van verbindingen tussen personen dan op het ontsluiten van leerstof. Zij bespreekt onder andere enkele

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Onderwijsinnovaties zijn geen snelle, radicale, technologiegedreven veranderingen

Hoogleraar Steven Mintz heeft een nuttige bijdrage geschreven over onderwijsinnovatie. Volgens hem is innovatie al te vaak slechts een ander woord voor blabla, hype en onzin. Echte innovatie is volgens hem bovendien in essentie een ‘menselijk’ vraagstuk en geen technologisch vraagstuk. This content is published under the Attribution 3.0 Unported

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Inzichten in de ‘digitale ervaring’ van Britse studenten

Het Britse JISC onderzoekt jaarlijks hoe Britse studenten het gebruik van digitale technologieën in het onderwijs ervaren. Je kunt de resultaten van het meest recente onderzoek (pdf) uiteraard niet los zien van de ervaringen tijdens de Corona-pandemie. Wat valt daarbij op? This content is published under the Attribution 3.0 Unported

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

De blockchain als leermanagement systeem

In de meeste artikelen over blockchain en onderwijs wordt deze technologie gebruikt voor het veilig en transparant opslaan van diploma’s, certificaten en andere ‘credentials’. De bijdrage Blockchain as a Learning Management System for Laboratories 4.0 (pdf) beschrijft een casus waarin blockchain-technologie wordt gebruikt voor het managen van leren in een

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Hoe internet zich heeft ontwikkeld en (mogelijk) zal ontwikkelen

In The Future of the Web: The good, the bad and the very weird blikt Steve Ranger terug en vooruit op de ontwikkeling van internet. Hoopvolle verwachtingen en een realiteit met teleurstellingen wisselen elkaar daarbij m.i. af. This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder