Is het langdurig werken achter een beeldscherm minder slecht dan we vaak denken?

Naarmate we meer online leren, zitten we langer achter ons beeldscherm. Intensief ‘beeldschermwerk’ zou echter ongezond zijn, vooral voor kinderen en jongeren. Als scholen meer gebruik maken van ICT voor leren, dan kan dat leiden tot zorgen bij ouders. De bijdrage Decoding 4 Myths About Screen Time That are Impacting

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Tweeëntwintig tips die je helpen effectief te leren

Het Vlaamse De Morgen heeft onlangs een uitgebreid artikel gepubliceerd over effectief studeren, op basis van gesprekken met Vlaamse experts. Ik vat in deze blogposts de tips over effectief leren samen. Het artikel bevat ook nog andere informatie, bijvoorbeeld over de relatie met docenten en het omgaan met paniek. This

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

De geleerde lessen van de Coronacrisis hebben voor onderwijsinstellingen niet alleen betrekking op leren, opleiden en onderwijs

The Sutton Trust heeft op basis van diverse interviews ‘geleerde lessen’ van Covid-19 pandemie in kaart gebracht. Deze geleerde lessen hebben niet alleen te maken met de online, blended en simultaan leren en opleiden, maar ook met aspecten als omgaan met veranderingen. EdSurge schrijft dat de Coronacrisis ook heeft geleid

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Checklist voor de selectie van leertechnologieën (versie 3)

Bij de toepassing van technology enhanced learning staat leertechnologie als het goed is niet centraal. Leertechnologie is hier echter wel een noodzakelijk onderdeel van. Je zult bij de selectie ervan rekening moeten houden met verschillende aspecten. Eind 2015 heb ik daarvoor een checklist samengesteld, die ik in 2019 heb bijgesteld.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Tools die je kunnen ondersteunen bij de selectie van leertechnologie

Organisaties hebben de keuze uit een enorm scala aan technologieën die ingezet kunnen worden voor leren, opleiden en onderwijs. In deze blogpost wil ik jullie attenderen op twee hulpmiddelen die je kunnen helpen bij de selectie van leertechnologieën. This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Besteed bij ‘digitaal leren’ aandacht aan welbevinden, bekwaamheid en creativiteit

Jed Stefanowicz houdt zich bezig met het begeleiden en ondersteunen van docenten op het gebied van onderwijs en opleiden met behulp van digitale technologieën. Docenten moeten in staat zijn om zelfstandig te handelen als het gaat om ‘digitaal leren’ (‘agency‘). Volgens Stefanowicz gaat het bij agency om de combinatie en

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Neemt het maatschappelijk belang van hoger onderwijs af?

De afgelopen week werd ik geattendeerd op een aantal bijdragen die erop wijzen dat een diploma hoger onderwijs in de VS niet langer de belangrijkste sleutel voor maatschappelijk succes is en dat veel lerenden het Amerikaanse hoger onderwijs zonder diploma verlaten. Amerikaans hoger onderwijs wordt daardoor minder belangrijk voor de

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Een vervlochten didactiek: kijk verder dan de didactiek-technologie tweedeling

Op het gebied van blended en online leren wordt vaak gedebatteerd over het primaat van didactiek versus technologie-gedrevenheid. De veelgehoorde uitspraak dat “technologie maar een middel” is, is daar m.i. een illustratie van. In het open access artikel An Entangled Pedagogy: Looking Beyond the Pedagogy—Technology Dichotomy presenteert Tim Fawns onder

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder