Pedagogisch-didactische richtlijnen voor technology enhanced learning

Bij het ontwerpen van blended learning en online leren is het belangrijk om uit te gaan van didactische richtlijnen. Een didactische richtlijn zegt iets over hoe docenten doceren en over hoe een docent ervoor zorgt dat lerenden effectief leren. Vervolgens kijk je hoe je die didactische richtlijnen kunt vormgeven met

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Bodycams voor docenten. De volgende stap op het gebied van online surveilleren binnen het onderwijs?

In de Verenigde Staten heeft een conservatieve denktank ervoor gepleit om docenten uit te rusten met bodycams om te voorkomen dat docenten critical race theory doceren. Een belachelijk idee? Zeker. Sidney Fussell van Wired illustreert echter dat scholen al vergeven zijn van technologie die gebruik wordt voor surveilleren. This content

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Live chat kan deelnemers aan online en blended leren ondersteunen bij het zoeken van hulp

Het is belangrijk dat lerenden hun eigen leren kunnen reguleren. Het zoeken van hulp is daarbij een belangrijke zelfregulerende vaardigheid. Met name volledig online leren doet een groot beroep op zelfregulering. En juist daarbij beschikken lerenden over het algemeen over minder mogelijkheden om ‘real time‘ hulp te krijgen. Jaclyn Broadbent

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Hoe kun je de betrokkenheid van lerenden bij synchroon online leren vergroten?

Neria Sebastien benadrukt in Increasing Student Engagement During Synchronous Online Classes het belang van ‘engagement’ (betrokkenheid) en beschrijft verschillende strategieën die kunnen helpen om deze betrokkenheid bij live, synchroon, online leren te vergroten. This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Laat lerenden online ideeën delen in plaats van zichzelf voor te stellen

Bij online cursussen starten we vaak met online kennismaking. Het achterliggende idee is dat lerenden gemakkelijker met elkaar online interacteren als men elkaar een beetje kent. Recent onderzoek laat zien dat je betrokkenheid eerder bevordert als je lerenden vraagt ideeën over de inhoud van de cursus te delen. This content

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Vernieuwde opzet professioneel programma onderwijsinnovatie

Your Academy, het centrum voor post-initieel onderwijs van de Open Universiteit, biedt onder meer een gecertificeerd online professioneel programma aan over onderwijsinnovatie. Ik ben coördinator van dit programma en verzorg als docent ook twee cursussen binnen dit programma. Vanaf september 2021 verandert de opzet van dit programma. Wat zijn de

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Aanbesteding LMS Zadkine gepubliceerd

Na een proces van ongeveer vier maanden hebben we vrijdag j.l. conform planning de aanbesteding gepubliceerd van het leermanagementsysteem (LMS) dat de kern gaat vormen van de digitale leeromgeving van Zadkine, Techniek College Rotterdam en VAVO Rijnmond College. Vanaf vandaag is deze aanbesteding op TenderNed zichtbaar. Het TenderNed-kenmerk is 320787.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder