Over het belang van informeel leren op de werkplek

Als het gaat om theorieën over menselijk kapitaal, ligt de focus volgens de Maastrichtse onderzoeker Andries de Grip nog steeds op opleiden en formele trainingen. Volgens hem laten meer recente onderzoeken echter zien dat een groot deel van de prestaties van nieuw aangetrokken werknemers voortkomt uit al doende leren of

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Tevredenheid, self-efficacy en prestaties van studenten in een ‘remote emergency teaching’-cursus

Online leren biedt flexibiliteit en toegang tot educatieve middelen maar kent ook uitdagingen zoals technologische beperkingen, ongeschikte leeromgevingen, problemen met zelfregulering en potentieel isolement. Deze uitdagingen hebben vooral studenten en docenten ervaren tijdens Covid-19, toen online leren noodzakelijkerwijs werd toegepast. Een aantal Filipijnse onderzoekers hebben gekeken in hoeverre een online

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Marktontwikkelingen en technologietrends op het gebied van digitaal leren (volgens Fosway)

De Britse Fosway Group heeft weer het jaarlijkse Fosway 9-Grid™ over digitaal leren gepubliceerd. In deze blogpost besteed ik aandacht aan de marktontwikkelingen en trends rond leertechnologieën die zij beschrijven. This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Hoe je ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini of Claude kunt gebruiken binnen het geschiedenisonderwijs

De blogpost How to use ChatGPT in the history classroom beschrijft hoe een geschiedenisdocent ChatGPT gebruikt binnen onderwijs over (de afschaffing van) de slavernij en de Amerikaanse Burgeroorlog. Aan het einde presenteer weer diverse bronnen met meer informatie over generatieve AI. This content is published under the Attribution 3.0 Unported

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Over de relatie tussen lerenden en generatieve AI

It’s not like a calculator, so what is the relationship between learners and generative artificial intelligence? is een erg boeiend artikel dat illustreert dat generatieve AI méér is dan een middel, en niet te vergelijken met een rekenmachine. Ik sluit deze bijdrage af met zestig links naar artikelen over generatieve

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Betrokkenheid van online lerenden krijgen en vasthouden

Melinda McGuire beschrijft in The First 15 Seconds: How to Hook Your Online Students and Keep Them Engaged hoe docenten in slechts 8 tot 15 seconden de basis kunnen leggen voor een positieve leeromgeving voor online studenten en het bevorderen van betrokkenheid. This content is published under the Attribution 3.0

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

De verborgen kosten van efficiëntie winst van het gebruik van AI bij beoordelen en evalueren

AI-Assisted Grading: A Leap Forward or a Step Back? van Pascal Vallet is een kritische beschouwing van het gebruik van AI-tools bij het beoordelen van lerenden. De auteur kraakt terecht enkele kritische noten. Toch deel ik zijn mening niet voor 100%. This content is published under the Attribution 3.0 Unported

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder