Wijze lessen. Twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek versterkt met behulp van leertechnologie

In 2019 is “Wijze lessen. Twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek” verschenen. In deze publicatie gaan de auteurs Tim Surma, Kristel Vanhoyweghen, Dominique Sluijsmans, Gino Kamp, Daniel Muijs en Paul A. Kirschner in op hoe je aan de hand van twaalf ‘evidence-informed’ instructieprincipes op een effectieve manier les kunt geven. Dit

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Leidt het gebruik van VR ook tot betere leerresultaten?

Naar aanleiding van mijn blogpost over virtual reality voor het ontwikkelen van ’soft skills’ van werknemers, vroeg Mirjam Neelen (@MirjamN) via Twitter naar onderzoek dat ook naar resultaten kijkt, en niet alleen naar opvattingen van lerenden over de manier van leren. Hans Luyckx (@luyckxh) mailde me daarop twee artikelen over

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Virtual reality voor het ontwikkelen van ’soft skills’ van werknemers

Arbeidsorganisaties investeren normaliter fors in zogenaamde ’soft skills’, zoals kunnen samenwerken, gespreksvaardigheden of conflicten kunnen oplossen. Normaliter worden hiervoor face-to-face trainingen georganiseerd. Als het echter lastig of onmogelijk is om fysiek bij elkaar te komen, dan biedt virtual reality (VR) hiervoor ook de nodige mogelijkheden. Wellicht zijn VR-trainingen ook effectief

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Digitale vaardigheden blijven achter bij AI-ontwikkelingen

De invloed van artificiële, kunstmatige, intelligentie (AI) op arbeid zal steeds verder toenemen. De verwachting is dat banen zullen verdwijnen, nieuwe banen zullen ontstaan en dat bestaand werk zal veranderen. Een recent Brits rapport laat zien dat veel meer moet gebeuren om werknemers hierop voor te bereiden. Professionalisering en leiderschap

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Negen manieren om betrokkenheid van lerenden bij online leren te bevorderen

Er komt best wel wat kijken bij het bevorderen van betrokkenheid van lerenden bij online leren. Volgens Terry Heick zijn er negen principes en strategieën die je kunt toepassen om lerenden meer te betrekken bij online leren. This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Learning analytics voor het doen van voorspellingen kan leiden tot meer inschrijvingen en het voorkomen van voortijdige uitval van lerenden

Ik zie de nodige voordelen in het gebruik van learning analytics voor het analyseren van verbeterpunten ten aanzien van onderwijs en leren (diagnostic analytics). Vanwege het risico van ‘selffulfilling prophecy’ heb ik meer aarzelingen ten aanzien van het gebruik van learning analytics voor het doen van voorspellingen over zaken als

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Nieuwe editie Innovating Pedagogy over didactische innovaties met potentie #IP2021report

Op 6 januari 2021 heeft  de Britse Open Universiteit voor de negende keer het rapport “Innovating Pedagogy” gepubliceerd. In dit rapport komen tien nieuwe vormen van doceren en leren aan de orde die al in de praktijk worden gebruikt, maar volgens de samenstellers nog geen wijdverbreide invloed hebben gehad op

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Persoonlijke feedback met behulp van learning analytics

Er is waarschijnlijk sprake van een positieve invloed op het leerproces als docenten feedback geven op basis van sterk gevisualiseerde analyses van data van leergedrag. Dergelijke feedback kan bijdragen aan het vermijden van ‘sociale onzekerheid’ die kan ontstaan als lerenden vergeleken worden met andere lerenden. De feedback is namelijk gebaseerd

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Hoe kun je lerenden ondersteunen bij online leren op afstand?

De Britse Education Endowment Foundation (EEF) heeft in april van dit jaar desktoponderzoek uitgevoerd naar benaderingen die scholen kunnen gebruiken, om lerenden te ondersteunen bij online leren op afstand indien scholen vanwege Covid-19 gedwongen worden de deuren te sluiten. Wat zijn de belangrijkste conclusies? This content is published under the

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Welke ‘trends’ staan ons dit jaar te wachten op het gebied van technology enhanced learning?

Rond de jaarwisseling verschijnen er meerdere artikelen over ‘trends’ die ons in het nieuwe jaar te wachten staan op het gebied van e-learning, blended learning, digitaal leren of welke naam je maar wilt gebruiken voor het gebruik van leertechnologie voor leren, opleiden en onderwijs. Dit jaar heb ik deze aanvankelijk

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder