Pedagogisch-didactische richtlijnen voor technology enhanced learning

Bij het ontwerpen van blended learning en online leren is het belangrijk om uit te gaan van didactische richtlijnen. Een didactische richtlijn zegt iets over hoe docenten doceren en over hoe een docent ervoor zorgt dat lerenden effectief leren. Vervolgens kijk je hoe je die didactische richtlijnen kunt vormgeven met

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Twaalf tips voor online leren (gebaseerd op hedendaags onderzoek)

Een aantal onderzoekers heeft een overzicht met twaalf tips gemaakt die je kunt toepassen bij online leren. Deze tips zijn gebaseerd op een literatuurstudie op het gebied van “educational psychology” waarbij een indrukwekkende hoeveelheid publicaties (pdf) is gebruikt. This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Hoe kun je zelfgereguleerd leren bij online leren versterken?

Lerenden participeren met meer succes in online leren naarmate zij beter in staat zijn hun eigen leren te reguleren. Vaardigheden op het gebied van ‘zelfmanagement’ maken daar belangrijk onderdeel van uit. Onderzoek laat zien dat docenten op een aantal manieren dergelijke vaardigheden kunnen helpen ontwikkelen. This content is published under

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Het gevoel erbij te zijn, kun je online maar moeilijk hebben (maar…)

We kunnen over steeds geavanceerdere technologieën beschikken voor het faciliteren van online evenementen. Toch creëer je daarmee niet echt het gevoel er fysiek bij te zijn. Dat gevoel is veel waard, maar kent ook een prijs. This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

‘Inspelen op leerstijlen’ is niet alleen een hardnekkige mythe, maar kan zelfs averechts werken voor het leren

Het fenomeen ‘leerstijlen’ is waarschijnlijk de meest hardnekkige mythe in onderwijsland. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat rekening houden met leerstijlen leidt tot beter leren. De onvolprezen ‘Learning Scientists’ vatten gisteren een onderzoek samen waaruit blijkt dat inspelen op leerstijlen zelfs schadelijk is. This content is published under the

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Online inleidende cursus Big Data en statistiek van Open Universiteit, Zuyd Hogeschool en CBS

We maken meer en meer gebruik van big data ten behoeve van statistisch onderzoek. Maar welke technieken en methoden zijn beschikbaar om big data te verwerken? En net zo belangrijk: hoe kunnen we fouten opsporen in de betreffende data? Om de bewustwording rondom big data en statistiek te vergroten, hebben

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Gratis e-book over het ontwikkelen en verzorgen van e-learning (incluis blended learning)

Bij de Ontario Tech University bieden ze een cursus aan over het analyseren en ontwerpen van ‘web-based learning tools’. De deelnemers aan deze cursus hebben samen een e-book gemaakt voor docenten en ontwerpers/ontwikkelaars van e-learning modules. De moeite waard als je volledig online of blended learning wilt verzorgen, ook al

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder