Pedagogisch-didactische richtlijnen voor technology enhanced learning

Bij het ontwerpen van blended learning en online leren is het belangrijk om uit te gaan van didactische richtlijnen. Een didactische richtlijn zegt iets over hoe docenten doceren en over hoe een docent ervoor zorgt dat lerenden effectief leren. Vervolgens kijk je hoe je die didactische richtlijnen kunt vormgeven met

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Op zoek naar leertechnologieën?

Leertechnologie is randvoorwaardelijk voor het realiseren van kwalitatief goede vormen van technology enhanced learning. De selectie van goede leertechnologie is niet de verantwoordelijkheid van individuele docenten en opleiders. Toch wil je je op een gegeven moment oriënteren op (nieuwe) leertechnologie. Deze blogpost bevat verwijzingen naar vier websites die je daarbij

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Een leven lang ontwikkelen moet vooral inspelen op de gedrevenheid van werknemers

John Hagel III breekt in What Motivates Lifelong Learners voor vormen van een leven lang ontwikkelen die zich vooral richten op de gedrevenheid van werknemers, in plaats van op angst om je baan te verliezen. Dit komt volgens hem de effectiviteit van programma’s voor een leven lang ontwikkelen ten goede.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Learning analytics voor het ondersteunen van zelfgereguleerd leren

In Show Students Their Data: Using Dashboards to Support Self-Regulated Learning delen medewerkers van de Universiteit van Michigan ervaringen met het gebruik van My Learning Analytics. Dit is een applicatie waarmee data over leren aan lerenden visueel gepresenteerd wordt. Deze visualisaties ondersteunen lerenden volgens de auteurs bij het leren. This

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Kernideeën bij online onderwijs en opleiden

12 Key Ideas: An Introduction to Teaching Online is een beknopt online boek dat belangstellende docenten wil voorbereiden op het verzorgen van online onderwijs en opleiden. Auteurs Dave Cormier en Ashlyne O’Neil vinden met name belangrijk dat je weet hoe internet als platform werkt. Vandaar uit zou je online onderwijs

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Gaat Universal Design for Learning de benadering van leerstijlen achterna?

Er is de laatste jaren op het gebied van technology enhanced learning veel aandacht voor Universal Design for Learning (UDL). Deze benadering gaat ervan uit dat onderwijs zodanig moet worden ontworpen, dat het onderwijs toegankelijk is voor alle lerenden. Dus ook voor lerenden met een beperking. Volgens het artikel Lessons

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Virtual reality kan bijdragen aan neurowetenschappelijk onderzoek en wellicht meer zicht bieden op hoe mensen leren

Bill Brandon heeft een cognitief neurowetenschapper geïnterviewd die voor een VR-bedrijf werkt. Het interview gaat vooral over de potentie van virtual reality (VR) voor onderzoek naar de werking van het brein. Wat zijn belangrijke kernpunten? This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder