Pedagogisch-didactische richtlijnen voor technology enhanced learning

Bij het ontwerpen van blended learning en online leren is het belangrijk om uit te gaan van didactische richtlijnen. Een didactische richtlijn zegt iets over hoe docenten doceren en over hoe een docent ervoor zorgt dat lerenden effectief leren. Vervolgens kijk je hoe je die didactische richtlijnen kunt vormgeven met

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Ervaringen met online en blended leren stimuleren befaamd “media debat” opnieuw

Hoogleraar Daniel Muijs schreef onlangs dat Rosenshine’s principes van instructie erg belangrijk zijn, maar niet het ‘volledige verhaal’ zijn als het gaat om effectieve instructie. Zijn bijdrage prikkelde mij om opnieuw na te denken over het befaamde “media debat”. This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Lerenden activeren in synchrone online leeractiviteiten

Het betrekken van lerenden bij synchrone, live, online sessies is vaak een ‘uitdaging’. Meigan Robb laat zien dat je met behulp van eenvoudige strategieën al kunt bevorderen dat lerenden tijdens deze sessies veranderen van toeschouwer naar deelnemer. This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Zadkine, Techniek College Rotterdam en VAVO Rijnmond College gaan hun leermanagementsysteem aanbesteden

Deze Rotterdamse onderwijsinstellingen willen innovatief en flexibel (beroeps)onderwijs verzorgen. Een kwalitatief hoogstaande en gebruikersvriendelijke digitale leeromgeving (DLO) is daarbij een noodzakelijke faciliteit voor het ondersteunen van face-to-face onderwijs, het verzorgen van blended learning en volledig online leren. Een leermanagement systeem (LMS) vormt het hart van de DLO. This content is

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Wat zijn de belangrijkste technologische trends van dit moment, en wat is de mogelijke impact van deze trends?

McKinsey heeft een analyse gemaakt van de belangrijkste tien technologische trends van dit moment. Daarbij kijkt het adviesbureau onder meer naar het durfkapitaal dat in technologie wordt geïnvesteerd, naar het aantal patenten en naar de implicaties voor het concurrerend vermogen en de prestaties van organisaties. Hebben deze technologische trends ook

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Effectief leren met een smartphone (drie tips voor lerenden)

Vanuit de optiek van leren zijn smartphones zowel enorme afleiders, als zeer handige middelen. Op basis van interviews met studenten formuleert Stephen Addison van de Athabasca University drie tips om smartphones in te zetten als een effectief leermiddel. This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Aan welke pedagogisch-didactische richtlijnen voldoet Sophie Scholl op Instagram?

Ik ben niet zo’n heel fanatieke Instagram-gebruiker, maar Sophie Scholl volg ik al een tijdje met veel plezier. Dit account is het initiatief van twee Duitse omroepen die hiermee het levensverhaal van deze verzetsstrijdster levendig voor jongeren willen houden. Je kunt initiatief volgens mij prima binnen geschiedenisonderwijs -wellicht ook bij

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Het veranderende landschap van online onderwijs als gevolg van de Coronacrisis

COVID-19 heeft bijgedragen aan een versnelde en ingrijpende verkleining van de digitale kloof. Dat concluderen Quality Matters en Eduventures Research. Zij hebben 422 ‘chief online officers’ van Amerikaanse colleges en universiteiten bevraagd naar de gevolgen van COVID-19 voor de toekomst van online onderwijs. Volgens mij is de financiële kloof tussen

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder