Over het belang van ‘check-in’ bij blended learning

Een ‘check-in’ speelt een belangrijke rol bij blended learning en online leren. In deze blogpost sta ik stil bij wat ‘check-in’ inhoudt, waarom het belangrijk is, en hoe je leeractiviteiten ten behoeve van ‘check-in’ met behulp van een leermanagementsysteem (LMS) kunt toepassen. This content is published under the Attribution 3.0

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Realiteit en perceptie bij technologie-ondersteund actief leren

De studie “Is Reality in Conflict with Perception? The Impact of Technology-Enhanced Active Learning and Formative Assessment on the Formation of Pre-Service Teachers in the Social Sciences” heeft betrekking op de perceptie van aankomende docenten op het leerzame karakter van een meer activerende didactiek, waarbij technologie wordt gebruikt, versus klassikaal

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Learning analytics ontcijferd (recensie)

Hoe kunnen docenten meer en betere informatie verkrijgen over de leerprocessen en leeruitkomsten van hun lerenden? Justian Knobbout wil met zijn boek ‘Learning analytics ontcijferd‘ dit doel helpen bereiken. In deze blogpost bespreek ik deze uitgave. This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Zesendertigste bloemlezing over ChatGPT (en aanverwante technologieën)

De combinatie van twee meerdaagse conferenties en andere drukke werkzaamheden hebben ertoe geleid dat ik twee weken niet toegekomen ben aan een bloemlezing over generatieve AI-toepassingen zoals ChatGPT. Bij dezen! Deze zesendertigste bloemlezing start overigens met een peiling over de vraag of ik hier nog mee door moet gaan. This

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Virtual reality in Microsoft Teams?

Microsoft Teams wordt veel gebruikt voor overleg, kennis delen en live online leren. Volgens The Verge wordt het binnenkort mogelijk om sessies in 3D binnen Microsoft Teams te gaan houden. Voor leren, opleiden en onderwijs is dat een interessante ontwikkeling. This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

De kracht van open delen (en een mooi voorbeeld dat hopelijk doet volgen)

Volgens oud-Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven is een kennissamenleving gebaat bij vrije uitwisseling van informatie. Daarom ambieert ons land dat 100% van de Nederlandse wetenschappelijke publicaties open access is. Volgens mij is het echter ook van belang dat we andere vormen van kennis open delen. In deze blogpost beschrijf ik het

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

AI-tools voor het verminderen van de werkdruk en het verbeteren van leerresultaten #oeb23

Vandaag heb ik tijdens dag twee van de negenentwintigste editie van de OEB een presentatie gegeven over de vraag of ChatGPT een vloek of zegen is voor learning & development en onderwijs. Twee andere sprekers gingen in op hoe AI het leerproces kan versterken en op innovatieve projecten van het

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder