Pedagogisch-didactische richtlijnen voor technology enhanced learning

Bij het ontwerpen van blended learning en online leren is het belangrijk om uit te gaan van didactische richtlijnen. Een didactische richtlijn zegt iets over hoe docenten doceren en over hoe een docent ervoor zorgt dat lerenden effectief leren. Vervolgens kijk je hoe je die didactische richtlijnen kunt vormgeven met behulp van leertechnologie. In deze blogpost wil ik didactische richtlijnen bundelen, waar ik eerder over heb geschreven.

Deze richtlijnen zijn onder meer gebaseerd op de publicatie “Wijze lessen. Twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek” en op David Merrill’s First Principles of Instruction.

  1. Activeer relevante voorkennis met leertechnologie (Wijze Lessen)
.
  2. Geef duidelijke, gestructureerde en uitdagende instructie met leertechnologie (Wijze Lessen)
.
  3. Gebruik voorbeelden (Wijze Lessen)
.
  4. Combineer woord en beeld (Wijze Lessen)
.
  5. Laat de leerstof actief verwerken met leertechnologie (Wijze Lessen)
.
  6. Gebruik leertechnologie om te achterhalen of de hele klas het begrepen heeft (Wijze Lessen)
.
  7. Ondersteun bij moeilijke opdrachten met behulp van leertechnologie (Wijze Lessen)
.
  8. Spreid oefening met leerstof dankzij leertechnologie over de tijd (Wijze Lessen)
.
  9. Zorg met behulp van leertechnologie voor afwisseling in oefentypen (Wijze Lessen)
.
  10. Gebruik leertechnologie voor toetsing als leer- en oefenstrategie (Wijze Lessen)
.
  11. Geef met behulp van leertechnologie feedback die lerenden aan het denken zet (Wijze Lessen).
  12. Leer je lerenden effectief te leren met en met behulp leertechnologie (Wijze Lessen).
  13. Betrek lerenden in het oplossen van realistische taken of problemen (First Principles of Instruction).
  14. Leren wordt bevorderd als nieuwe kennis wordt gedemonstreerd aan de lerende (First Principles of Instruction).
  15. Leren wordt bevorderd als nieuwe kennis wordt toegepast door de lerende (First Principles of Instruction).
  16. Leren wordt bevorderd als lerenden worden aangemoedigd om de nieuwe kennis of vaardigheid in hun dagelijks leven te integreren (First Principles of Instruction).
  17. Gebruik leertechnologie voor het delen van kennis en ervaringen, voor ‘ervaringsleren’ (als lerenden over kennis en ervaringen beschikken).
  18. Investeer in online activiteiten die helpen de ’transactional distance’ te overbruggen, die vaak ervaren wordt naarmate we meer ‘op afstand’ leren (Moore).
  19. Bied lerenden zicht op hun eigen voortgang. Dat bevordert ‘self-efficacy‘. Dat is het geloof dat we hebben in onze capaciteiten en bekwaamheden.
  20. Investeer in online activiteiten die de motivatie van lerenden vergroten. Zie ook: Wat motiveert bij online leren?
  21. Investeer in online activiteiten die gericht zijn op het genereren van betrokkenheid en verbondenheid (Bond & Bedelier; Dopmeijer en De Jong Weisman). Meer informatie vind je hier, hier, hier, hier, hier, hier en hier.

Nog meer weten?

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *