Mijn boeken

Ik heb twee boeken geschreven. De hoofdstukken van boeken waar ik aan heb meegewerkt, vind je onder ‘artikelen‘.

Social learning en leren met sociale media

Half juni 2015 is het boek “Social learning en leren met sociale media” verschenen, dat ik samen met Marcel de Leeuwe heb geschreven. We hebben dit boek geschreven op verzoek van de redactie van de Hoger Onderwijs Reeks van Noordhoff Uitgeverij.

Boek social learningWaar gaat het boek over?

  • In hoofdstuk 1 staat het begrip ‘social learning’ centraal, en de onderwijskundige achtergronden ervan (relevante opvattingen en theorieën over leren).
  • In hoofdstuk 2 positioneren we social learning binnen een veranderende maatschappelijke context, waarbij meer nadruk komt te liggen op zelfgeorganiseerd leren en samenwerkend leren.
  • Hoofdstuk 3 gaat over de wijze waarop leren gestalte krijgt, als sprake is van social learning. Marcel en ik behandelen onder andere acht didactische principes van social learning, en we beschrijven typen leeractiviteiten waarbij sociale media een belangrijke rol spelen.
  • Hoofdstuk 4 bespreekt hulpmiddelen waarmee je social learning kunt faciliteren, plus de didactische kracht en zwakte van sociale media.
  • In hoofdstuk 5 behandelen Marcel en ik de implementatie van social learning en het gebruik van sociale media binnen leersituaties.
  • De epiloog blikt terug op het boek.

Elk hoofdstuk start met een oriëntatie, en eindigt met praktijkvragen en bronnen voor verdieping en verbreding.

Bestellen kan bijvoorbeeld via Managementboek.nl of Bol.com. Het boek kost € 19,95.

Leeuwe, M. de & Rubens, W. (2015). Social learning en leren met sociale media. Groningen: Noordhoff Uitgevers. 116 pagina’s. ISBN boek: 9001865917

E-learning. Trends en ontwikkelingen

Omslag boek e-learning trends en ontwikkelingenMijn boek ‘E-learning. Trends en ontwikkelingen’ is op 3 juni 2013 bij Uitgeverij InnoDoks verschenen. Vanaf 4 januari 2016 kan de elektronische versie gratis worden gedownload (toelichting).

Overal waar geleerd wordt – in bedrijven, op scholen, van huis uit – wordt steeds intensiever gebruik gemaakt van digitale technologie. E-learning staat voor de belofte leren efficiënter en effectiever vorm te geven en te organiseren. Maar het roept ook vragen op. Wat werkt echt? Wat moeten we daarvoor organiseren? Hoe herkennen we hypes?

Wilfred Rubens analyseert in dit 228 pagina’s tellende boek op nuchtere wijze de actuele trends en ontwikkelingen. Hij doet dat onder andere op basis van het materiaal dat hij de afgelopen tien jaar verzamelde en deelde op zijn veel gelezen en geciteerde weblog. Aan bod komen de belangrijkste visies en opvattingen over e-learning. De auteur geeft daarnaast een actueel overzicht van de vele beschikbare leertechnologieën, zoals de elektronische leeromgeving, learning analytics, mobiele technologie, sociale media en MOOC’s. Hij legt daarbij steeds de nadruk op leren en didactiek en niet op de technologie. Deze uitvoerige publicatie geeft professionals die zich bezig houden met leren een helder beeld van de trends en ontwikkelingen én mogelijkheden en valkuilen van e-learning. De praktische handvatten en verwijzingen maken het boek tot een uitgelezen vertrekpunt voor wie meer wil doen met de mogelijkheden die technologie biedt om leren te faciliteren.

Rubens, W. (2013). E-learning. Trends en ontwikkelingen. Middelbeers: Uitgeverij InnoDoks.
ISBN boek: 978-94-90484-03-3
ISBN ePUB: 978-94-90484-04-0

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen