Overzicht klanten WilfredRubens.com

Klanten van WilfredRubens.com zijn/waren vanaf 1 maart 2015:

Middelbaar beroepsonderwijs

 • CIBAP
 • CITAVERDE College
 • Curio
 • Deltion College
 • Dulon College
 • Friese Poort
 • Friesland College
 • Gilde Opleidingen
 • Graafschap College
 • Hout- en Meubileringscollege
 • Koning Willem 1 College
 • Leeuwenborgh Opleidingen
 • MBO Amersfoort
 • Noorderpoort
 • Nova College
 • Rijn IJssel College
 • ROC van Amsterdam
 • ROC Midden-Nederland
 • SintLucas
 • STC-Group
 • Stichting Praktijkleren
 • SUMMA College
 • SVO Vakopleiding Food
 • Vakschool Schoonhoven (onderdeel Zadkine)
 • Wielinq (masterclass voor MBO-bestuurders)
 • Zadkine
 • Zoomvliet College

Hoger beroepsonderwijs

 • Avans (Academie voor Deeltijd, domein techniek, Academie Duurzaam Gebouwde Omgeving)
 • Avans + (post-bachelor)
 • Christelijke Hogeschool Ede
 • Chr. Hogeschool Windesheim
 • Fontys (IT, ICT-opleiding, Educatief Centrum, Dienst Onderwijs & Onderzoek, Paramedische Hogeschool)
 • Iselinge Hogeschool
 • Haagse Hogeschool
 • Hogeschool Arnhem-Nijmegen
 • Hogeschool Leiden (cluster Management & Bedrijf)
 • Hogeschool Rotterdam
 • Hogeschool Utrecht (Festival Medezeggenschap)
 • Hogeschool van Amsterdam, faculteit Techniek
 • Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
 • Marnix Academie
 • Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
 • Radiant (samenwerkingsverband lerarenopleidingen)
 • Saxion
 • Stichting Domein Applied Science
 • Zuyd Hogeschool
 • Zuyd Hogeschool, opleiding Facility Management

Universiteiten

 • Erasmus Medisch Centrum
 • Open Universiteit
 • Radboud Universiteit
 • Universiteit Leiden (Faculteit Sociale Wetenschappen)
 • Universiteit voor Humanistiek

Hoger onderwijs algemeen

 • Surf

Voortgezet onderwijs

 • Christelijke Onderwijsgroep (COG)
 • Leon van Gelderschool
 • O2G2
 • Oudervereniging Canisius College
 • ROER College Schöndeln
 • SOML

Onderwijsondersteunend

 • Cinop
 • Consortium voor Innovatie
 • ECBO
 • Hobéon (audit masteropleiding)
 • Lerarencollectief/ResearchED/PO-Raad
 • MBO Digitaal
 • NRO
 • saMBO-ICT en Kennisnet
 • Stichting Consortium Beroepsonderwijs

Zorg

 • Amarant Academie
 • Cicero
 • Daelzicht
 • Evolva Group
 • GGZ-Ecademy
 • Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra
 • Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen
 • Radar
 • Rutgers
 • SGL
 • SOA AIDS
 • ZorgZijn Werkt
 • Zorgleren

Bedrijfsleven/overheid/Non-Profit

 • Advies- en Management Mij. LS B.V
 • Amsterdamse School, Gemeente Amsterdam
 • Augeo Academy
 • Bloomville
 • Boskalis
 • Bronkhorst
 • CAOP
 • E-Wise
 • Expertisecentrum Opleidingskunde Defensie
 • HP
 • Malmberg
 • MijnBuurtje.nl
 • Nederlandse Defensie Academie
 • Next Learning Valley
 • Nevi
 • Noordhoff
 • Platform Crisisbeheersing Waterschappen Midden-Nederland
 • Rijksdienst voor het Wegverkeer
 • Rijkswaterstaat
 • ROVC
 • Schouten & Nelissen
 • SeniorWeb
 • Sogeti
 • The Courseware Company
 • UWV
 • Xpertise

Congresorganisaties

 • SBO
 • FACTA

Belgische klanten

 • Belgian Network for Online and Distance Learning
 • Katholieke Hogeschool VIVES
 • Provinciaal Documentatiecentrum Atlas (Vlaanderen)
 • SETT Gent
 • Toll-net
 • Universiteit van Hasselt

Leveranciers (keynotes en presentaties)

 • Avetica (Moodle Moot)
 • Ilias
 • Instructure
 • Liferay Benelux
 • N@tschool

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen