Overzicht klanten WilfredRubens.com

Klanten van WilfredRubens.com zijn/waren vanaf 1 maart 2015:

Hoger beroepsonderwijs

 • Avans (Academie voor Deeltijd, domein techniek)
 • Avans + (post-bachelor)
 • Christelijke Hogeschool Ede
 • Chr. Hogeschool Windesheim
 • Fontys (IT, ICT-opleiding, Educatief Centrum, Dienst Onderwijs & Onderzoek)
 • Iselinge Hogeschool
 • Haagse Hogeschool
 • Hogeschool Arnhem-Nijmegen
 • Hogeschool Leiden (cluster Management & Bedrijf)
 • Hogeschool Rotterdam
 • Hogeschool Utrecht (Festival Medezeggenschap)
 • Marnix Academie
 • Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
 • Saxion
 • Stichting Domein Applied Science
 • Zuyd Hogeschool
 • Zuyd Hogeschool, opleiding Facility Management

Universiteiten

 • Erasmus Medisch Centrum
 • Open Universiteit
 • Radboud Universiteit
 • Universiteit Leiden (Faculteit Sociale Wetenschappen)
 • Universiteit voor Humanistiek

Hoger onderwijs algemeen

 • Surf

Middelbaar beroepsonderwijs

 • Deltion College
 • Gilde Opleidingen
 • Graafschap College
 • Leeuwenborgh Opleidingen
 • Noorderpoort
 • ROC Midden-Nederland
 • saMBO-ICT
 • STC-Group
 • SVO Vakopleiding Food
 • Vakschool Schoonhoven (onderdeel Zadkine)
 • Wielinq (masterclass voor MBO-bestuurders)
 • Zoomvliet College

Voortgezet onderwijs

 • Leon van Gelderschool
 • Oudervereniging Canisius College

Onderwijsondersteunend

 • Cinop
 • Stichting Consortium Beroepsonderwijs
 • Hobéon (audit masteropleiding)

Zorg

 • Daelzicht
 • Evolva Group
 • Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra
 • Radar
 • Rutgers
 • SOA AIDS
 • ZorgZijn Werkt
 • Zorgleren

Bedrijfsleven/overheid

 • Advies- en Management Mij. LS B.V
 • Bloomville
 • Expertisecentrum Opleidingskunde Defensie
 • HP
 • Nederlandse Defensie Academie
 • Platform Crisisbeheersing Waterschappen Midden-Nederland
 • Rijksdienst voor het Wegverkeer
 • Schouten & Nelissen
 • Sogeti
 • UWV

Congresorganisaties

 • SBO
 • FACTA

Belgische klanten

 • Katholieke Hogeschool VIVES
 • Toll-net
 • Provinciaal Documentatiecentrum Atlas (Vlaanderen)
 • Belgian Network for Online and Distance Learning

Leveranciers (keynotes)

 • Liferay Benelux
 • Ilias
 • N@tschool

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.


Top

%d bloggers liken dit: