Uitgevoerde werkzaamheden WilfredRubens.com

Ik heb sinds ik werk als zelfstandig adviseur (maart 2015) de volgende werkzaamheden verricht.

 • Programmamanager Digitale Leeromgeving Zuyd Hogeschool.
 • Projectleider functionaliteit yOUlearn van de Open Universiteit. Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de nieuwe digitale leeromgeving yOULearn, en afstemming met andere systemen (versie 3 en 4).
 • Projectleider implementatie en product owner yOUlearn. Verantwoordelijk voor de invoering van yOUlearn en opdrachtgever ontwikkelteam (versie 1 en 2).
 • Applicatiemanager yOUlearn (interim).
 • Advisering bij visie-, strategie- en beleidsontwikkeling, en de invoering van een e-learning strategie (o.a. via het faciliteren van workshops en het mee schrijven aan plannen en rapporten).
 • Advisering bij de selectie van een leermanagement systeem.
 • Advisering Europese aanbesteding LMS.
 • Advisering Europese aanbesteding online cursus.
 • Projectleider en business developer innovatieve producten op het gebied van online en blended learning.
 • Implementatie van ICT binnen onderwijs, opleidingen en andere leertrajecten (advisering en implementatie).
 • Professionalisering medewerkers op het gebied van leren en ICT (gastcolleges, workshops, keynotes, studiedagen, webinars).
 • Presentaties, keynotes en workshops tijdens conferenties en andere events.
 • Advisering en begeleiding bij het herontwerpen en versterken van curricula van onderwijs, opleidingen en andere leertrajecten met behulp van de mogelijkheden van ICT.
 • Advisering en begeleiding bij het ontwikkelen van innovatieve leertrajecten (zoals werkplek leren ondersteunen met leertechnologie).
 • Advisering en begeleiding het versterken en vernieuwen van didactiek, dankzij de mogelijkheden van ICT.
 • Evalueren van initiatieven op het gebied van ICT en leren (o.a. audit masteropleiding).
 • Klankbord programmamanager ICT in het onderwijs.
 • Leveren van bijdragen aan een trendrapport over ICT in het hoger onderwijs.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen