De beperkte invloed van betekenisvolle onderwijservaringen op de loopbaan

Betekenisvolle onderwijservaringen, zoals studeren in het buitenland, hebben een geringere invloed op de latere loopbaan van werknemers dan gehoopt. Verder blijkt de hoofdfase van de opleiding van invloed te zijn op de latere tevredenheid met het werk (en het inkomen).

Kantoor
Foto: Seattle Municipal Archives

Dit zijn twee bevindingen uit een studie van de New York University. De onderzoekers hebben gekeken naar de invloed van specifieke ervaringen in het onderwijs op het latere inkomen en op beroepshoudingen (zoals tevredenheid met het werk). Meestal wordt alleen gekeken naar de impact op het salaris.

Enkele uitkomsten zijn:

  • Geen enkele betekenisvolle onderwijservaring was van invloed op de tevredenheid met het latere werk of het commitment.
  • Stages en projecten voor een gemeenschap dragen ertoe bij dat studenten banen krijgen die nieuwe uitdagingen bieden, die een sociaal doel dienen en die mogelijkheden bieden om verder te leren.
  • Studenten, die gaan studeren aan een exclusieve onderwijsinstelling, verdienen later gemiddeld 16-18% meer inkomen. Er is echter geen aantoonbaar effect op het gebied van aspecten van de beroepshouding.
  • Er is een duidelijk verband tussen de hoofdstudie, het latere inkomen en beroepshouding. Studenten die een economische hoofdstudie hebben gevolgd, verdienen later het meest. Zij leren echter het minst van hun werk en zijn ook het minst tevreden. Studenten met een hoofdstudie in het onderwijs verdienen later het minst, terwijl zij het meest tevreden en het meest betrokken zijn met cq bij hun werk.
  • Studenten die een baan vinden die nauw aansluit op hun hoofdstudie verdienen meer en scoren het beste op beroepshouding.

De onderzoekers concluderen dat onderwijservaringen zal niet altijd het gehoopte effect hebben op de loopbaan van ex-studenten. Tegelijkertijd onderstrepen zij dat deze onderwijservaringen wel een positief effect kunnen hebben op het leren en ontwikkelen zelf.

Mooi dat de onderzoekers niet alleen gekeken hebben naar de economische impact van de studie. Op deze manier ontstaat een meer genuanceerd beeld. Tegelijkertijd kun je concluderen dat hoger onderwijs invloed heeft op de latere loopbaan, maar dat dit eigenlijk niet geldt voor de invulling van het hoger onderwijs.

Wat wel jammer is, is dat de onderzoekers niet hebben gekeken naar de invloed op bekwaamheden. Werken studenten die meer aan samenwerkend leren hebben gedaan, later ook daadwerkelijk beter samen?

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen