Drieëndertigste bloemlezing over ChatGPT (en aanverwante technologieën)

Bloemlezing drieëndertig over generatieve AI-toepassingen, zoals ChatGPT, bevat zes uitgebreide samenvattingen van artikelen. Daarin wordt onder meer vooruitgeblikt op de doorontwikkeling van generatieve AI. Een andere bijdrage gaat over een studie waarin wordt onderbouwd dat generatieve AI het werk van docenten vooral zal versterken. Weer een andere bijdrage betreft een

Lees verder