Tweeëndertigste bloemlezing over ChatGPT (en aanverwante technologieën)

Deze tweeëndertigste bloemlezing over generatieve AI-toepassingen, zoals ChatGPT, bevat zes uitgebreide samenvattingen van artikelen. Twee bijdragen zijn bijzonder kritisch op het gebruik van ChatGPT en aanverwante technologieën. De vraag is echter of deze kritiek terecht is. Bijdrage één is wel zorgwekkend, een andere bijdrage positief, terwijl de andere twee samenvattingen

Lees verder

Tweeëntwintigste bloemlezing over ChatGPT (en aanverwante technologieën)

Ter gelegenheid van mijn verjaardag, heb ik een bloemlezing over ChatGPT (en aanverwante technologieën) geschreven 😉 Deze 22ste bloemlezing over dit onderwerp bevat negen samenvattingen van interessante bijdragen die de stormachtige ontwikkeling van generatieve AI illustreren. De bijdragen gaan over verbeteringen, hoopvolle didactische toepassingen, aandacht voor ethiek, gevolgen voor bekwaamheden,

Lees verder

Eenentwintigste bloemlezing over ChatGPT (en aanverwante technologieën)

Echt waar. Verleden week had ik alle verzamelde bijdragen over ChatGPT (en aanverwante technologieën) verwerkt. Binnen een week waren weer tientallen blogposts, artikelen, video’s en podcasts aan mijn ‘lees/kijk/luisterlijst toegevoegd. Deze eenentwintigste bloemlezing bevat daarom elf samenvattingen en ongeveer 60 links naar Nederlandstalige bronnen of bronnen waar ik niet aan

Lees verder