Tweeëndertigste bloemlezing over ChatGPT (en aanverwante technologieën)

Deze tweeëndertigste bloemlezing over generatieve AI-toepassingen, zoals ChatGPT, bevat zes uitgebreide samenvattingen van artikelen. Twee bijdragen zijn bijzonder kritisch op het gebruik van ChatGPT en aanverwante technologieën. De vraag is echter of deze kritiek terecht is. Bijdrage één is wel zorgwekkend, een andere bijdrage positief, terwijl de andere twee samenvattingen

Lees verder