Concepten van blended learning

Blended learning is een veelomvattend begrip dat verschillende betekenissen kan hebben. Hoewel blended learning vaak wordt gedefinieerd als een combinatie van face-to-face en online leren, is er geen eenduidige definitie over de precieze invulling hiervan. Deze onduidelijkheid maakt het lastig om implementaties van blended learning te analyseren en te vergelijken.

Lees verder

Gedragen AI chatbots zich vergelijkbaar als mensen (onderzoek)?

Mei et al. (2024) hebben een Turingtest uitgevoerd met AI-chatbots. Ze hebben onderzocht hoe chatbots zich gedragen in een reeks klassieke gedragsspellen die zijn ontworpen om eigenschappen zoals vertrouwen, eerlijkheid, risicomijdend gedrag, en samenwerking te stimuleren. Verder hebben de onderzoekers gekeken hoe AI-chatbots reageren op een traditionele Big-5 psychologische vragenlijst

Lees verder

Large Language Modellen hebben bijna oogheelkundige kennis en redeneringen op expertniveau bereikt

Large Language Modellen (LLM’s) hebben de potentie om de gezondheidszorg te verbeteren. Britse onderzoekers concluderen dat met name GPT 4 positief scoort op het gebied van oogheelkundige kennis en redeneervermogen, ook in vergelijking met ervaren oogartsen. De onderzoekers kijken vooral naar de impact op patiëntenzorg. Volgens mij hebben deze bevindingen

Lees verder